Per-Arne Gulbrandsen (bredde)
Per-Arne Gulbrandsen (bredde)

Adecco: Glad for mer kontroll

En ny godkjennings- og kontrollordning vil bidra til mer ordnede forhold i bemanningsbransjen, mener konsernsjef Per-Arne Gulbrandsen i Adecco. Politiske myndigheter har til nå manglet forståelse for bemanningsbransjens betydning, mener han.

Publisert

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått en ny godkjenningsordning og bedre kontrollrutuner med bemanningsbransjen. Dette er ett av flere tiltak som skal motvirke problemet med sosial dumping i forbindelse med import av arbeidskraft.

Les også: Strengere kontroll med bemanningsbransjen

" Vil gjerne samarbeideDen største aktøren i norsk bemanningsbransje, Adecco, er svært positiv til forslagene om melde- og registreringsplikt som regjeringen har fremmet.

Konsernsjef Per-Arne Gulbrandsen understreker ønsket om å samarbeide med myndighetene, både i Norge og i landene hvor man henter arbeidskraft.

Ordnede forhold- Meldeplikten til Arbeidstilsynet og registeret slik det er foreslått vil bidra til mer ordnede forhold i bransjen. I tillegg vil dette gi en trygghet til utenlandske arbeidstakere når de kommer til Norge for å jobbe, uttaler Per-Arne Gulbrandsen.

Han mener forslagene vil være en god første start for å løse bransjens utfordringer.

Liten politisk vilje- Det har tidligere vært liten politisk vilje til å føre kontroll med bemanningsbransjen, noe vi mener viser en manglende forståelse for vårt arbeid og de utfordringene vi står overfor, mener Gulbrandsen.

Han ønsker at bransjen trekkes med i utarbeideslen av de konkrete kontrolltiltakene - og i evalueringen av dem.

Tåler ansvarliggjøring- Vi ønsker å ansvarliggjøres fordi vi vet at bransjen ikke bare vil tåle det, men også tjene på det. Useriøse aktører skader hele bransjen, sier Gulbransen og legger til:

- Vi ønsker ikke å bli sett på som et nødvendig onde som tolererers, men som en ressurs som tilbyr både våre medarbeidere, kunder og samfunnet generelt en verdifull tjeneste.

Powered by Labrador CMS