Personal og Ledelse 4/2020 er ute nå

Alt lå til rette for en vintersesong uten sidestykke. Så stengte Norge ned, lukket grensene og trykket på pauseknappen. Alt forsvant som på et blunk for turistavhengige Trysil. Men nå går livet videre.

Publisert

Nå har Trysilguidene så smått begynt å hente folk tilbake igjen etter permittering. Det er en sommersesong som venter. Guidingen i denne perioden vil foregå på sykkel, i flåter eller rundt klatreparken.

– I de fem ukene fra nedstengningen i mars til sesongslutt i april mistet vi 10 millioner kroner i inntekter. Det var bidraget vi skulle levd av nå. Selv med god sommeraktivitet har vi ikke mulighet til å ta igjen noe av det tapte, forklarer daglig leder Eva Ruder Thorén i Trysilguideneog illustrerer enkelt: Hele perioden fra 1. mai til 30. oktober gir mellom 5 og 6 millioner kroner i inntekter.

I Personal og Ledelse kan du lese mer om Trysilguidenes nye hverdag og planene framover. I tillegg finner du dette:

Leder:
Koronakrise 2.0
«Bedriften skal opp og stå igjen, medarbeiderne skal levere. Likevel er det ikke samme bedrift eller samme medarbeidere som skal utføre oppdraget. Vi har med oss nye erfaringer, og det vil være avgjørende at vi som jobber med mennesker anerkjenner at vi går inn i høsten mer forskjellig enn vi gjennomførte våren. »

- Dette er ikke over
– Nå er det viktig ikke å lene seg tilbake. Dette er slett ikke over. Å holde tak i initiativet vil være helt avgjørende i tiden som kommer.

Etterfølgerplanlegging for toppleder:
Nå er det viktigere enn noen gang

Eksperter i Boston Consulting Group mener styrene må øke ambisjonsnivået når det gjelder etterfølgerplanlegging for toppleder. Rett person på rett plass til rett tid har aldri vært viktigere.

Hva gjør de beste?
Hva gjør selskaper som har en systematisk tilnærming til etterfølgerplanlegging og talentutvikling?

Sjekkliste for etterfølgerplanlegging
Styret må se etterfølgerplanlegging som en strukturert og kontinuerlig prosess. Proaktiv planlegging må finne sted på hvert trinn i konsernsjefens livssyklus.

2020 skulle bli det store året
Alt lå til rette for en vintersesong uten sidestykke. Så stengte Norge ned, lukket grensene og trykket på pauseknappen. Alt forsvant som på et blunk for turistavhengige Trysil. Men nå går livet videre.

Initiativet holdt bygda sammen
Hvordan komme seg videre etter at den første koronasmellen hadde rammet turistnæringen i Trysil? Daglig leder Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil visste råd.

Trening gir resultater
Circle K Norge fikk bruk for alt det organisasjonen har trent på gjennom mange år da koronaviruset rykket inn.

TEMA: Konferanse/firmatur

– Vi satser for fullt igjen
Mange av landets største konferansehoteller har vært lukket i nærmere tre måneder. Men nå åpner de dørene igjen. Én hotelldirektør er spesielt glad.

Satser både smått og stort
Nordic Choice Hotels klare for å ta imot en økende etterspørsel for å få gjennomført vårens utsatte møter og eventer.

TEMA: Personalgoder

Gi bort gaver for god innsats?
Kanskje er det god grunn til å gi en ekstra påskjønnelse akkurat nå før sommerferie og etter en krevende koronaperiode. Hva sier skattereglene?

HR-teknologi

HR-analyse er mer enn bare rapportering
Alle skjønner at medarbeiderne er en viktig ressurs, men HR sliter fortsatt med å få taletid og gjennomslagskraft når selskapets strategiske beslutninger skal fattes. Men det er ingen grunn til at det skal fortsette å være slik.

Psykologene

Å gjøre opp status
I en tid preget av usikkerhet og raske endringer er det lett for virksomhetene å miste oversikt over hvordan driften går, så vel som hvordan de ansatte har det. Covid-19 har medført at vi, nærmest over natten, har måttet jobbe på nye måter.

Advokaten

Advokat Nils H. Storeng svarer på spørmål om juss i arbeidslivet:

«Jeg er tillitsvalgt og har bistått en arbeidstaker i en betent arbeidskonflikt, hvor arbeidsgiver påstår at arbeidstaker har opptrådt illojalt, med blant annet å samarbeide med en konkurrent.»

«Vi har en avdeling på tre ansatte hvor det er oppstått en samarbeidsarbeidskonflikt, det vil si to mot en. Vi har forsøkt å tilrettelegge, samtale og megle, uten resultat. Det er kommet så langt at vi mener vi har saklig grunnlag for igangsette en oppsigelsesprosess. Men så sykemelder arbeidstaker seg begrunnet i arbeidskonflikten.»

«Jeg har vært permittert i fire uker og er tilbake i jobb. Etter få dager mottok jeg oppsigelse og har tre måneders oppsigelsesfrist. Jeg ser det som vanskelig å få meg ny jobb, ja, faktisk i løpet av dette året.»

«Entreprenøren unngår å betale meg sykelønn, som ansatt. Dessuten slipper de å betale arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, feriepenger, pensjonspremie med mer. Er en slik løsning lovlig?»

«Jeg ansatte en butikkmedarbeider med prøvetid på seks måneder. Hun ble sykemeldt etter fire uker og har siden vært sykemeldt. Jeg var ikke fornøyd med arbeidsprestasjonen i tiden hun har vært på jobb og ønsker å si henne opp i prøvetiden, men fikk ikke tid på grunn av sykemeldingen.»

Lønn og personvern

Datakriminalitet må tas på alvor
Etter GDPR-forordningen plikter behandlingsansvarlige og databehandlere å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Et viktig ledd i informasjonssikkerheten er å beskytte at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Faste sider

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse

Personal og Ledelse

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS