Personal og Ledelse 3/2020 er ute nå

Personal og Ledelse har viet fagbøkene litt ekstra oppmerksomhet i dette nummeret – nærmere 10 sider er det blitt med stort og smått.

Publisert

Vi tror alle disse kunnskapsrike menneskene i bokform, de fleste av dem er norske og kjenner våre utfordringer spesielt godt, vil kunne bidra til å holde trykket og interessen oppe hos mange av oss.

Kanskje til og med hjelpe ledere og andre til å komme seg enda bedre gjennom kriser, omstillinger og andre spesielt krevende farvann med økt innsikt og forståelse.

I personal og Ledelse 3/2020 grir vi deg en oversikt over hvilke bøker og forfattere som kan bidra inn i din arbeidshverdag denne våren. I tillegg kan du lese om følgende:

Leder:
La tvilen komme oss til gode
«Når den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell holder fast ved broderfolkets koronastrategi, så er det fortsatt mye tvil med i bildet. Men han våger å være annerledes, selv om han baserer seg på samme kunnskap, ferdigheter og forskning som vi gjør i Norge.»

Korona-hverdagen

– Vi er gode på omstilling
Koronakrisen skyllet sine alvorlige konsekvenser brått og brutalt inn over oss. Midt i stormen havnet mange butikkansatte – og spesielt dem som skulle forsyne oss med dagligvarer.

– Det første jeg gjorde var å sende hjem de ansatte
I begynnelsen av mars måtte Karoline Klatran hoppe inn som daglig leder i et av landets fremste smittevernselskaper. Hun ville hjelpe firmaet sitt. Et firma som har fått mer enn nok med å hjelpe andre.

– Viktig med riktig info til riktig tid
– De ansatte har vært endringsvillige, til stede, og de har tatt vare på hverandre.

Den nye normalen
– Vi var raskt på banen med å sette beredskapsledelse og tidlig ute med informasjon til våre ansatte.

Slik holder du gode møter
Hvordan holder du møter med medarbeidere som har hjemmekontor? Kommunikasjonsekspert antoni Lacinai har svaret.

TEMA: Fagbøker

Fagbøkene står fortsatt trygt og stødig
Mellom det som er blitt borte og det som har kommet, står fagbøkene trygt, solid og stødig i alle slags typer vind og motvind. Når det virkelig blåser, og når verden ikke er til å kjenne igjen, da får det trygge og trofaste sin velfortjente renessanse.

– Kunnskap vil alltid være viktig
De er spesialister. Gjerne eksperter i et fagområde som gir et unikt godt utgangspunkt for å skrive akkurat om sitt tema. Ofte har de brukt år med studier, i jobb og undervisning, med forskning og undersøkelse før de setter seg ned. De er fagbokforfattere.

«Gleden av en god bok»
Et innlegg av Even Bolstad, daglig leder HR Norge.

Her er oppskriften på verdens beste arbeidsplass
Forskjellen på å være en super kollega og det å bli Superkollega ligger i kraften av å gjøre dem rundt deg enda bedre.

– Få med deg alle
Alle ledere vil at møtene og prosessene de leder skal gi konkrete resultater og at alle deltakerne skal bidra med sitt beste på en konstruktiv måte. Men de fleste ledere vet også at det ikke alltid er like lett. Derfor er god prosessledelse viktig.

TEMA: Arbeidsmiljø og ergonomi

Smartere blir det ikke
Utenfra ser Karvesvingen 5 på Hasle i Oslo ut som et tidstypisk og moderne kontorbygg. Innenfor glassveggene er det derimot noe helt annet og mye mer.

Kontorløsninger: – Forskningen er ikke god nok
Forskere ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har gått gjennom tilgjengelig kontorforskning. Deres konklusjon er at forskningen ikke holder mål.

HR-teknologi

Kan VR bli noe annet enn et leketøy for HR?
For noen år siden skulle alle ha VR-briller til mobiltelefonene sine, og mange barnebarn har fått seg en god latter av å se bestefar forvirret tumle rundt og støte borti alle stuemøblene mens han prøver å ta seg gjennom en skog bare han kan se. Moro ja, men kan det faktisk brukes til noe?

Psykologene

Å lede når krisen rammer
Lederes evne til å leve seg inn i, og handle i, krisesituasjoner virker direkte inn på organisasjonens evne til å yte godt i de vanskelige fasene – og i ettertid. Lederens ferdigheter vil prege organisasjonens muligheter til å lære, heles og vokse i kjølvannet av dramatiske hendelser. Det er ikke bare lederens evne til innlevelse som avgjør, men også om lederen evner å holde hjulene i gang, gjøre endringer, sette i gang nye aktiviteter og felles prosesser i kollegiet.

Advokaten

Advokat Nils H. Storeng svarer:

Kan vi be/ kreve at ansatte avvikler ferien sin i permitteringsperioden?

Hva har arbeidstaker rett til av ytelser der man sykemeldes etter at permitteringen er iverksatt?

Hvilke regler gjelder for hvem som skal velges ut til permittering, hva med ansiennitet?

Har jeg krav full lønn i oppsigelsestiden selv om jeg er permittert?

Hva med arbeidstaker som er sykemeldt før permitteringen iverksettes?

Lønn og personvern

Avtalebrudd på grunn av korona
Korona-pandemien har store konsekvenser for næringslivet, og en av disse er at forutsetningene for mange avtaler er endret. Nøkkelpersonell kan være i karantene, kansellerte fly og annen offentlig transport gjør det umulig å møte opp som avtalt, eller myndighetene har rett og slett lagt ned forbud mot visse typer virksomhet, som å gjennomføre arrangementer eller konferanser. Hva gjelder da? Skal force majeurebestemmelsene benyttes?

Spørsmål og svar:

Hva med forsikringsordninger og pensjon under permittering?

Skal arbeidstaker beholde naturalytelser som firmabil og telefon under permittering?

Kan jeg nekte arbeidstaker å reise på en avtalt ferie til smitteområder?

Faste sider

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse

Personal og Ledelse

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS