Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

67 prosent er yrkesaktive

Av alle innbyggere i yrkesaktiv alder er 66,7 prosent i arbeid i en time eller mer per uke.

Publisert

Nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 2 647 000 personer er sysselsatte. Dette utgjør 66,7 prosent av den yrkesaktive befolkningen. 117 000 personer er arbeidsledige og 1 203 000 personer er for tiden utenfor arbeidsstyrken.

Som sysselsatte regnes personer i alderen 15-74 år som har utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet den uken som målingen skjer. De som utfører militær førstegangstjeneste regnes også til denne gruppen, samt alle som er fraværende på grunn av sykdom, lønnet permisjon, ufrivillig permitterte eller i sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver,

De som er utenfor arbeidsstyrken fordeler seg ganske jevnt mellom personer som er under utdanning (327 000), uføre- og førtidspensjonister (357 000) og alderspensjonister (371 000), samt hjemmearbeidende (34 000). Det er også en uspesifisert gruppe med «annet» på 114 000 personer.

1 972 000 av de som er sysselsatte er fulltidssysselsatte. 674 000 er deltidssysselsatte. I denne gruppen kommer også 156 000 studenter som jobber ved siden av studiene.

Powered by Labrador CMS