Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Hver fjerde student sliter psykisk

Stadig flere studenter opplever alvorlige psykiske plager i løpet av studietiden. En av fem har skadet seg selv med vilje og like mange har tenkt på å ta sitt eget liv, ifølge ny rapport.

Publisert

Mer enn en av fire studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager viser en ny undersøkelse fra studentsamskipnadene. Hele 50 055 norske studenter har svart på undersøkelsen, også kjent som HELT ÆRLIG-undersøkelsen.

- Fra en av seks i 2010, til en av fem i 2014 og nå er det mer enn en av fire som sliter. Dette må vi ta på største alvor, sier leder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018, Kari Jussie Lønning.

Tallene for psykiske symptomplager er høyere enn for andre i samme alder. Undersøkelsen viser en betydelig økning av antallet studenter som rapporterer å ha alvorlige psykiske symptomplager. Det øker hos begge kjønn, men endringen er mer tydelig hos kvinnelige studenter.

En av fem har vurdert å ta sitt eget liv

Undersøkelsen viser også at én av fem studenter svarer at de har skadet seg selv med vilje og like mange at har tenkt på å ta sitt eget liv. Omfanget av selvskading er vesentlig høyere blant kvinnelige enn blant mannlige studenter.

- Studenter er i en overgang til voksenlivet. De skal klare seg selv, etablere nytt sosialt nettverk og levere på høye krav. Med tanke på omfanget av psykiske symptomplager ser dette ut til å gjøre studentene mer utsatte og sårbare, sier Lønning.

79 prosent har god helse

Studenthelseeksperten understreker samtidig at flertallet av studentene trives og har det bra. De fleste studentene rapporterer at de mestrer studiehverdagen. Et klart flertall av studentene (76 %) er fornøyde med studiestedet og majoriteten (88 %) svarer at de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram. 79 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse.

50 054 studenter i alderen 18-35 år fra hele landet og norske studenter i utlandet har besvart undersøkelsen som kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel.

Se hele rapporten på: www.studenthelse.no.

Powered by Labrador CMS