Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Hvor mye ammefri har kvinner rett til?

UKENS HR-DILEMMA: En av våre medarbeidere er tilbake i jobb etter en foreldrepermisjon. Hvor mye fri kan kvinnen benytte seg av til amme barnet sitt?

Publisert

Ammefri er arbeidstakers rett til arbeidsfri, i den tiden hun trenger for å amme sitt barn. Den lovfestede retten til ammefri er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Om den andre forelderen ivaretar stell og omsorg for barnet eller er aktiv i arbeidslivet er uten betydning for retten.

Arbeidsgiver må legge til rette for at arbeidstakeren kan benytte seg av retten til ammefri.

Hvor mye fri har kvinnen rett til?

En kvinne kan kreve så mye fri som hun trenger til å amme barnet sitt. Loven setter ingen øvre begrensning for tid eller antall ganger kvinnen kan amme sitt barn i arbeidstiden, ei heller noe øvre grense for barnets alder. Hvor mye ammefri kvinnen har rett til må avgjøres konkret i det enkelte tilfelle.

Retten til ammefri omfatter den tid kvinnen ammer sitt barn i arbeidstiden, og ekstra reisetid hun pådrar seg på reise mellom arbeidsstedet og barnets oppholdssted tur-retur. Antakeligvis likestilles også tid som går med til pumping av brystmelk som serveres eget barn.

Ikke fri til vask og stell

Noen eksempler på tidsbruk som ammefri ikke omfatter, er tid som går med til vask og stell av barnet, tilberedning av morsmelkerstatning, og andre oppgaver som typisk utføres av personen som ivaretar omsorgen for barnet i morens arbeidstid.

Dersom arbeidsgiver har begrunnet tvil om tiden arbeidstakeren tar ut i ammefri faktisk benyttes til dette, må arbeidsgiver i det enkelte tilfelle kunne forespørre arbeidstakeren om dokumentasjon.

Plassering av tiden for ammefri

Hvordan uttaket av ammefri skal plasseres i løpet av arbeidsdagen er ikke nærmere regulert i loven. Bestemmelsens formål tilsier at plasseringen må tilpasses kvinnens behov. Ammefri kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

Har kvinnen rett til lønn under ammefri?

Ammefri kan være helt eller delvis lønnet eller ulønnet. I barnets første leveår har kvinnen rett til ammefri med lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid syv timer eller mer, denne retten er lovfestet i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstaker kan ha rett til lønn under ammefri utover barnets første leveår og/eller utover én time. Slik rett følger imidlertid ikke av loven, men kan følge av tariffavtale eller være en del av arbeidsgivers personalpolitikk.

Artikkel er skrevet av Synne Ekevold som er advokat og rådgiver innen arbeidsrett i Sticos.

www.sticos.no

Powered by Labrador CMS