SSB: Flere uføre har lav utdanning

10,7 prosent av befolkningen mellom 18 og 67-åringene var uføretrygdet i 2022. Personer med lav utdanning blir oftest uføretrygdet.

Forskjellen mellom dem med høy og lav utdanning har økt de siste årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hele 24 prosent av alle 18-67-åringer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, var uføretrygdet i 2022. Det er en økning på over 5 prosentpoeng siden 2015. Andelen er særlig høy for kvinner over 55 år, der om lag halvparten av dem med lav utdanning er ufør.

Til sammenligning er det 10,8 prosent uføre blant dem med videregående skole, og økningen er kun på 0,6 prosentpoeng siden 2015. Andelen blant dem med universitets- og høyskoleutdanning har økt med 0,7 prosentpoeng i samme periode og er nå på 4,6 prosent.

Det er imidlertid en stadig mindre andel av befolkningen som har grunnskole som sin høyeste utdanning. Dermed holder den totale uføreandelen seg forholdsvis stabil.

Totalt i 2022 var 377.800 personer uføretrygdet, nesten 4000 flere enn året før. Andelen holder seg stabilt på 10,7 prosent av alle 18-67-åringer.

Det var i alt 25.800 nye uføre i 2022. Det er en oppgang på bare 600 personer fra året før og godt under nivået før pandemien.

Andelen uføretrygdede under 45 år fortsetter å øke, men den går ned for de som er litt eldre, spesielt i aldersgruppen 62–67 år. Gjennomsnittsalderen for uføre har dermed sunket med nesten to år siden 2015 og er nå 52,4 år.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS