Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Skal du ha feriepenger i juni hvis du er sykmeldt?

Du forbinder kanskje juni med den måneden du får utbetalt feriepengene dine. Men er det egentlig slik at alle skal ha feriepengene sine da?

Publisert

Feriepengene kommer i stedet for lønn når du avvikler ferie, og skal i utgangspunktet utbetales forholdsmessig etterhvert som ferien tas. Dette gjelder egentlig alle ansatte, men i hovedsak er dette vanligst for ansatte som har timelønn. Feriepenger er altså ment å dekke den inntekten du «taper» når du har ferie. Når det gjelder ansatte med månedslønn er det imidlertid både vanlig og lovlig å utbetale feriepengene en måned, for eksempel i juni, samtidig som lønn for årets feriedager holdes tilbake.

Men alle månedslønte ansatte har ikke nødvendigvis rett på feriepengene i juni. Det kan nemlig være omstendigheter som gjør at heller ikke en månedslønt ansatt skal ha feriepengene sine utbetalt da. Er du for eksempel sykmeldt i perioden når feriepengene normalt utbetales, skal du i utgangspunktet ikke uten videre få utbetalt feriepengene dine. Dette gjelder både om du er helt eller delvis sykmeldt.

Sykepengene utbetalt fra NAV

Er du sykemeldt i juni, skal arbeidsgiveren din holde tilbake feriepengene dine og først utbetale dem når du faktisk skal ta ferie. Dette gjelder først og fremst dersom du får sykepengene utbetalt direkte fra NAV. Dersom arbeidsgiveren din likevel, ved en feil, utbetaler feriepengene dine under sykmeldingsperioden, vil du få dobbel utbetaling en måned, med både sykepenger fra NAV og feriepenger fra arbeidsgiver. Når du senere da enten blir frisk og skal ha ferie, eller avvikler ferie under sykefraværet, vil du ikke få noe utbetalt under ferien fordi du allerede har fått dobbel utbetaling. Det er derfor viktig at du selv sparer på feriepengene dersom arbeidsgiver, av gammel vane, likevel utbetaler feriepengene i juni selv om du er sykmeldt og ikke skulle hatt dem da.

Arbeidsgiver forskutterer sykepengene

Dersom arbeidsgiver forskutterer sykepengene, det vil si at du får din vanlige lønn fra arbeidsgiveren din, har det ikke så mye å si om feriepengene utbetales i juni eller ikke. Da er det nemlig arbeidsgiver som har oversikt over hva som er utbetalt og hva som er holdt tilbake, enten feriepenger eller månedslønn. Du får dermed ikke dobbel utbetaling en måned for så senere å få en måned uten lønn når ferien avvikles. Når du da tar ferie vil arbeidsgiver utbetale det som ikke ble utbetalt i juni.

Så husk at det ikke er sikkert at du skal ha utbetalt feriepengene i juni selv om «alle andre» får det. Som sagt, er du sykmeldt og får sykepenger utbetalt direkte fra NAV, skal du ikke ha feriepengene fra arbeidsgiver før du faktisk skal ha ferie.

Ledernetts ekspert på lønn:
Siviløkonom Marianne Lund jobber som rådgiver i Sticos AS med fagområdene lønn og personal.

Powered by Labrador CMS