Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Færre jobber overtid

De siste ti årene har bruken av overtid gått ned. Det er færre som jobber overtid og blant dem som gjør det har timetallet sunket.

Publisert

De aller fleste heltidsansatte jobber ikke overtid, ifølge Statistisk sentralbyrå. I 2008 var det 13,5 prosent av heltidsansatte som jobbet overtid, og i 2018 hadde andelen sunket til 10 prosent. Kun 2,3 prosent av arbeidet som ble utført av heltidsansatte i 2018 var i form av overtidsjobbing og dette inkluderer alle typer overtid.

Menn jobber i noe større grad overtid enn kvinner. Kvinners overtidsbruk er om lag to tredeler av mennenes, men andelen som jobber overtid har gått ned for begge kjønn.

Det er store forskjeller mellom ulike yrkesgrupper med hensyn til overtidsarbeid. Den yrkesgruppen som jobber mest overtid er elektrikere. I 2018 jobbet nesten én av fire elektrikere overtid. Tre av de fire yrkene med høyest overtidsbruk er klassiske industriyrker: elektrikere, maskinarbeidere og maskinoperatører. I tillegg er det mye overtidsbruk blant transportarbeidere. I bunnen av lista, med minst bruk av overtid, kommer renholdere, lærere og pleie- og omsorgsarbeidere.

Powered by Labrador CMS