hms, sikkerhet, vernehjelm (colourbox)
hms, sikkerhet, vernehjelm (colourbox)

Kan en ansatt kreve omplassering?

En ansatt krever å bli omplassert i bedriften etter en lengre periode med sykemelding. Hvilken plikt har jeg som arbeidsgiver til å omplassere en medarbeider?

Publisert

Hei!

En av mine ansatte har vært sykmeldt over en lengre periode og det er nå blitt klart at han ikke kan komme tilbake til sin tidligere stilling. Arbeidstakeren krever å bli omplassert, men jeg mener vi at ikke har noen annen passende stilling. I hvilken grad er jeg som arbeidsgiver pliktig til å omplassere han innefor bedriften?

Først tilrettelegging – deretter omplassering

Advokat Jens Kristian Johansen.

Den ansatte skal som du nevner først og fremst gis anledning til å fortsette sitt vanlige arbeid, om nødvendig ved hjelp av tilrettelegging. Det er først når tilrettelegging ikke er mulig, at arbeidsgiver plikter å se etter annet passende arbeid til arbeidstakeren – såkalt omplassering.

Omplasseringsplikten strekker langt

Hovedregelen for omplassering er at denne plikten strekker langt. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig forsøke å gi arbeidstaker annet passende arbeid i bedriften.

Det må da ses hen til alle stillinger som er ledige på tidspunktet, og også ledige stillinger som blir ledige innen kort tid. Det er også viktig å være klar over at omplasseringsplikten gjelder hele virksomheten som en juridisk helhet, aktuelle stillinger i andre avdelinger vil derfor også omfattes.

Arbeidstaker må være kvalifisert for ny stilling

Det finnes imidlertid en grense for hvor langt plikten går. En forutsetning for at annet arbeid skal anses ”passende”, er at vedkommende arbeidstaker er kvalifisert for arbeidet.

En omplassering skal heller ikke gå på bekostning av andre arbeidstakere, med mindre dette ligger innefor arbeidsgiver styringsrett. Det kan følgelig som utgangspunkt ikke kreves at andre arbeidstakere må bytte arbeid med den som trenger omplassering.

Arbeidstakeren kan heller ikke kreve omplassering til stillinger han ikke er kvalifisert for, kreve at arbeidsgiver oppretter en ny stilling eller beholder en stilling som planlegges fjernet.

Det er opp til bedriften å vurdere hvilke stillinger den til enhver tid skal ha. Unntak kan imidlertid forekomme dersom arbeidstakeren er gammel og har lang ansiennitet.

Også underordnede stillinger må tilbys

I den utstrekning det foreligger mulighet for omplassering, må arbeidstaker som utgangspunkt tilbys arbeid som mest mulig svarer til det han har når det gjelder lønn, arbeidsoppgaver og stillingsinnhold ellers.

Dersom slike stillinger ikke finnes, er det imidlertid et hovedsynspunkt at det er opp til arbeidstakeren om han vil velge underordnet, tyngre eller dårligere arbeid enn han tidligere hadde.

Arbeidsgiver plikter således også å tilby stillinger som ikke tilsvarer det arbeidstakeren tidligere hadde. Oppsigelse er en så alvorlig inngripen at det må være opp til arbeidstaker om han vil ha mindre lønn eler eller en underordnet stilling i stedet for å miste arbeidet

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS