Penger cb956427 2
Penger cb956427 2

Hva gjør vi når tidligere ansatte hevder å ha krav på utestående lønn?

UKENS DILEMMA:En bedriftsleder har fått et krav fra en tidligere ansatt som hevder å ha utestående lønn. Det er over tre år siden hun jobbet i bedriften og spørsmålet er om hun rettmessig kan kreve dette. Les svaret fra advokaten.

Publisert

Hei,

En tidligere arbeidstaker hevder å ha utestående lønn hos oss.

Hun krever nå få utbetalt lønnen. Det er tre år og to måneder siden hun sist mottok lønn fra oss. Slik vi ser det er lønnskravet nå foreldet. Den tidligere arbeidstakeren hevder på sin side at hun ikke kjente til lønnskravet før for et par måneder siden. Vi er usikker på om hun faktisk har et krav.

Advokat Jens Kristian Johansen i Grette.

Det finnes grenser for hvor lenge en arbeidstaker kan kreve utestående fordringer på arbeidsgiver.

Lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som følger av et arbeidsforhold vil normalt falle inn under foreldelseslovens regler, og bli foreldet etter 3 år, jf. foreldelsesloven § 2. Ved lønnsforhold vil foreldelsesfristen regnes fra lønningsdagen, nærmere bestemt fra det tidspunkt lønnen skulle vært utbetalt. Kravet må derfor fremsettes innen 3 år fra lønnskravet forfalt.

Ettersom det er gått tre år og to måneder siden hun sist mottok lønn, og hun ikke har kommet med innsigelser de første tre årene, vil kravet som utgangspunkt være foreldet.

Som dere nevner mener den tidligere arbeidstakeren at hun ikke kjente til lønnskravet før for et par måneder siden. Ofte vil det være slik at arbeidstaker ikke kjenner til at en pålagt oppgave eller ansvar medfører særskilt godtgjørelse. Dersom det ikke kan bebreides arbeidstaker at hun manglet den nødvendige kunnskapen, og kravet av denne grunn ikke er satt frem innen fristen på tre år, utvides foreldelsesfristen.

Den utvidede foreldelsesfristen løper i ett år fra det tidspunkt arbeidstakeren fikk eller burde skaffe seg kunnskap om lønnskravet. Kan arbeidstakeren godtgjøre at hun ikke tidligere hadde eller burde hatt kunnskap om kravet, vil hun fortsatt kunne gjøre det gjeldende. Det er alltid fristen til fordel for arbeidstaker som kan gjøres gjeldende, det vil si den lengste frist.

Foreldelsesfristen kan ikke forlenges med mer enn 10 år. Etter 13 år (10 år + 3 år) vil derfor alle krav, uavhengig av arbeidstakerens kunnskap, være foreldet.

Som nevnt er dere usikker på om den tidligere arbeidstakeren har et krav. Dersom dere erkjenner kravet hennes, enten uttrykkelig eller ved handling, vil foreldelsesfristen avbrytes. Arbeidstakeren kan da gjøre kravet gjeldende overfor dere. Det første dere må gjøre før en eventuell erkjennelse eller handling, er å ta stilling til om kravet faktisk er reelt.

For at arbeidstakeren kan avbryte fristen må hun inngi forliksklage. Det er ikke tilstrekkelig at hun gjør gjeldende kravet overfor dere. Så fremt ingen av disse tiltakene er gjort, vil fristen fortsatt løpe og etter hvert foreldes.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS