Har ansatte krav på fri i forbindelse med eksamen og flytting?

En bedriftsleder lurer på om deltidsansatte kan kreve fri for å gjennomføre eksamen eller når de skal flytte, og om han eventuelt må betale lønn for slike fridager. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei,Jeg er leder for en servicebedrift hvor majoriteten av arbeidsstokken er studenter med deltidsstilling. Som en konsekvens av dette får jeg stadig vekk spørsmål om fri fra faste vakter i forbindelse med eksamensforberedelser og flytting. Flere av dem mener attpåtil at de har krav på dette. Har arbeidstakere krav på fri i forbindelse med eksamen og flytting? Og må jeg eventuelt betale ut lønn for disse fridagene?

Advokat og partner i Grette, Jens Kristian<br />Johansen.
Advokat og partner i Grette, Jens Kristian
Johansen.

Arbeidsmiljølovens regulerer ikke forholdetArbeidsmiljølovens kapittel 12 angir i hvilke tilfeller arbeidstakere har krav på permisjon fra arbeidsplassen. Hverken eksamensavvikling eller flytting er nevnt, med den enkle konsekvens at slike forhold som utgangspunkt ikke gir rett til fri. I forlengelsen innebærer dette at studentene ikke har noe krav på lønn dersom du som arbeidsgiver selv velger å gi dem fri.

Utdanningspermisjon?
Arbeidsmiljøloven § 12-11 gir riktignok rett til såkalt utdanningspermisjon. Denne permisjonen er imidlertid myntet på situasjonen hvor arbeidstaker etter lengre tid i arbeid ønsker ny eller mer utdanning. For å i det hele tatt ha rett slik permisjon må arbeidstakeren ha vært i arbeidslivet i minst tre år, og ansatt hos den bedrift han eller hun søker permisjon fra de siste to år. Man kan med andre ord ikke bruke utdanningspermisjon som et påskudd for å få fri til eksamensforberedelser og eksamensavlegging.

Retten kan følge av individuell arbeidsavtale eller tariffavtaleRett til fri i forbindelse med eksamen og flytting kan imidlertid følge av den konkrete arbeidsavtalen, eller tariffavtale partene er bundet av. Det vanligste er at slike forhold reguleres i tariffavtaler. Som eksempel gir blant annet hovedtariffavtalen i kommunesektoren rett til permisjon med lønn for selve eksamensdagen samt to lesedager i forkant, på nærmere vilkår. Om din bedrift er underlagt tariffavtale vil jeg derfor anbefale deg å sjekke om denne gir nærmere svar.

Fleksibilitet - tips til regulering

Om bedriften ikke er bundet av tariffavtale er det, rettslig sett, er det ingenting i veien for å nekte de ansatte fri ved eksamen og flytting. Når det er sagt oppfattes man fort som en lite fleksibel arbeidsgiver om man setter seg på bakbena ved slike, forholdsvis sjeldne, livssituasjoner.

For din del, hvor dette på grunn av sammensetningen av ansatte utgjør en større utfordring, kan det kanskje være en idé å regulere spørsmålet i arbeidsavtalen eller interne instrukser.

Eksempelvis kan du og dine ansatte avtale at de får ulønnet fri til en dag til eksamensforberedelse eller flytting dersom de varsler deg tilstrekkelig lenge forut for den aktuelle dagen. Slik vil du også få kontroll på når bemanningsbehovet er størst og kan legge opp planen deretter.

Selv om det som arbeidsgiver sikkert kan oppleves frustrerende at en så stor andel av de ansatte ønsker fri i samme periode, er det viktig å huske på at den utdanningen som tas presumptivt kommer både samfunnet og bedriften til gode i ettertid.

Eksamensavvikling og flytting er forhold man får på kjøpet når man vil benytte seg av studenter arbeidskraft, men min mening er at disse ulempene veier opp av fordelene – noe jeg antar du er enig i med tanke på andelen studenter i bedriften.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS