Murer
Murer

Er 175 kroner i timen for lite i lønn?

En leder lurer på om deres faglærte får for lite i lønn da deres ansatte hevder at dette er under minstelønn i Norge. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei,

Jeg er daglig leder i et murerfirma som har flere utenlandske ansatte. Vi påtar oss oppdrag som underentreprenør innenfor murerfaget i både på store og små byggeprosjekter. De fleste av arbeidstakerne er faglærte og vi betaler dem 175 kr i timen.

De ansatte mener at dette er under minstelønnen i Norge. Jeg er under oppfatningen at vi ikke har minstelønn i Norge, og da det ikke er inngått noen tariffavtale må det vel være opp til arbeidsgivers skjønn å fastsette lønnen? For øvrig stiller vi med arbeidstøy og da må vel dette inngå som et moment når vi fastsetter lønnen?

Jens Kristian Johansen i Grette.

Som du nevner har vi ikke en generell lovbestemt minstelønn i Norge. Bestemmelser om minstelønn finnes som regel i tariffavtaler. At dere ikke har inngått tariffavtale betyr ikke det at dere nødvendigvis står fritt til ved fastsettelse av lønnssatsen.

På flere områder, særlig i bransjer der det er vanlig med utenlandsk arbeidskraft, er tariffavtaler allmenngjort. Dette betyr at bestemmelsene i tariffavtalene også gjøres gjeldende for arbeidstakere som ikke er omfattet av tariffavtalen.

Allmenngjøring av tariffavtaler er et sentralt virkemiddel i bekjempelsen av sosial dumping og etter allmenngjøringsloven § 1 følger det at "Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet". Det er Tariffnemnda som treffer vedtak om allmenngjøring og fastsetter forskrifter om dette.

For arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser er forskrift på grunnlag av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2014-2016 mellom NHO og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og LO og Fellesforbundet (Allmenngjøringsforskriften) fastsatt med hjemmel i allmenngjøringsloven.

Allmenngjøringsforskriften § 6 fastsetter at

"Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a) For faglærte: kr 182,50

b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 164,00.

For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 171,00.

c) For arbeidstakere under 18 år: kr 110,00"

En timelønn på kr. 175,- er etter dette ikke tilstrekkelig for deres faglærte murere – disse skal minimum ha kr. 182,50,- i per time. For ufaglærte er det tilstrekkelig med lønn på kr. 164,- per time, men dersom de ufaglærte har mer en ett ars erfaring i bransjen kan ikke lønnen være lavere enn kr. 171,- per time.

Du nevner at dere stiller med arbeidstøy, og at dette må inngå som et moment ved lønnsfastsettelsen. Etter allmenngjøringsforskriften § 7 er dere som arbeidsgiver forpliktet å holde nødvendig arbeidstøy. Dette betyr at kostnader til arbeidstøy ikke kan kreves fra arbeidstakerne eller trekkes fra arbeidstakernes lønn.

Ettersom dere er en virksomhet som utfører bygningsarbeid/murerarbeid på byggeplasser, har dere ansvar for at forskriftens bestemmelser gjennomføres og følges. Det er derfor veldig viktig at dere oppjusterer lønnssatsene deres slik at disse er forskriftsmessige. Det minnes i denne sammenheng om at arbeidsgiver som forsettlig eller uaktsomt unnlater å rette seg etter Tariffnemndas vedtak - Allmenngjøringsforskriften – straffes med bøter, jf. allmenngjøringsloven § 15.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS