0415-personalogledelse
0415-personalogledelse

Personal og Ledelse 4/2015

Statoil har en av Norges største private kunstsamlinger. Hva betyr det for de ansatte?

Publisert

Her er et lite innblikk i hva du kan lese mer om i Personal og Ledelse nr 4/2015:

Leder: Kunst som personalpolitikkKunst har potensialet til å skape engasjement, diskusjon og refleksjon – og dermed kan det i kunsten ligge en kilde til læring.

Kunst på arbeidsplassen Statoil har en betydelig kunstsamling og den utvides stadig. De har en klar strategi for hva de kjøper av kunst og hvordan de ønsker å bruke den.

Jus i arbeidslivet 1: Endringer i arbeidsmiljøloven Endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft Om forfatterne den 1. juli 2015. Hvilken betydning har de for arbeidsgiverne?

Jus i arbeidslivet 2: Jobb og sosiale medier Bruken av sosiale medier har eksplodert. Det har medført både praktiske og juridiske utfordringer for arbeidsgivere: Hva kan ansatte ytre uten at det får konsekvenser?

HR-konferanse i USA Til tross for økte helsekostnader i amerikanske selskaper satser stadig flere arbeidsgivere på frynsegoder innen helse og velvære. Det kommer frem i SHRM Employee Benefits rapport 2014.

Friminutt med: Benedicte Bjørnland Ledelse er livslang læring. PST-sjefen har lært både av feil hun gjorde i en mellomlederjobb og av et tidlig møte med dynamitten i en personkonflikt.

Psykologene: Omtanke lønner seg Det mest fundamentale spørsmålet i ledelsesforskningen er enkelt: Hva gjør effektive ledere? Svaret er komplekst, men tydelig. I flere tusen studier de siste 60 årene finner forskere stadig det samme. Omtanke lønner seg. Og det lønner seg mest.

Jus og ledelse Faglitteraturen overvelder oss med teorier og perspektiver innen lederskap og lederutvikling. Ansvaret for både suksess og fiasko har imidlertid noe ensidig blitt tillagt lederen, og medarbeiderens ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass har i mindre grad vært et fokusområde.

Advokaten svarer- Er det holdbart å sende oppsigelsen elektronisk og på kvelden før månedsskiftet? - Hvordan skal vi forholde oss til ny 3 års grense for midlertidige avtaler? - Har arbeidstaker over 70 rett på sykepenger? - Må vi gi bonus til folk som har sluttet?- Kan daglig leder fortsette som fagorganisert?

Lønn og pensjon - Arbeidsgiver ønsker at de ansatte skal være med å bidra til innskuddspensjonsordningen ved trekk i lønn. Kan de gjøre det? - Utbetaling av feriepenger etter sluttdato- Kan arbeidsgiver dekke ansattes strømutgifter i forbindelse med lading av el-bilen (firmabilen) hjemme?

Nyheter: Mange voksne mobbes på nettet Godt lederskap gir bedre brannmenn Lærere blir friskere av å lære selv Normene avgjør om pappa blir hjemme Flere fagorganiserte Selvdisiplin er viktigere enn høy IQ Dette gjør nordmenn Flere pensjonister vil bosette seg utenlands Forebygg vold på jobben Urettferdighet kan gjøre deg syk Sitter seg syk i slitsomme jobber Lær deg å redde liv Hvert år Stress øker faren for livsstilssykdommer Skal rekruttere forskningstalenter Blunk oftere til PC-enHar du en stresset kollega?

HR-NyttNyheter fra HR Norge

PersonalmarkedetBedriftsoversikt

Powered by Labrador CMS