22--januar-Syk
22--januar-Syk

Visste du at NAV kan dekke sykepenger?

NAV kan etter nærmere regler dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden når en arbeidstaker er mye syk. 

Publisert

Ill.foto: Colourbox

I fjor fikk 29 400 personer refundert arbeidsgiverperioden og arbeidsgivere fikk dekket utgifter for 600 millioner kroner, ifølge NAV. Ordningen gjelder personer med risiko for særlig stort sykefravær som følge av langvarig eller kronisk sykdom, eller sykdom som kan føre til hyppige fravær i en begrenset periode. Målet med ordningen er å holde folk i arbeidslivet og slippe flere inn.

Bruk av ordningen har blitt spesielt mye utbredt innenfor helse- og sosialtjenester. Det er også store fylkesvise forskjeller. I Oslo er det for eksempel kun 1,8 prosent av sykmeldte arbeidstakere som fikk refusjon, mens det i Troms var over 5 prosent. Årsaken kan være forskjeller i næringsstrukturen, men også at ordningen er bedre kjent i noen fylker enn andre.

Powered by Labrador CMS