17-des-Mote
17-des-Mote

Tre gode grunner til at du bør jobbe med kroppsspråket

Å bli mer bevisst på kroppsspråket er nyttig fordi det kan endre situasjoner og relasjoner i løpet av sekunder.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Kroppsspråket er en del av din kommunikasjon, og oftest en ubevisst del av den. Enten vi liker det eller ikke; kroppsspråket kan avspeile eller avdekke prosesser som pågår inne i oss. Vår atferd utad viser ofte hva vi tenker og føler og er en del av det helhetsbildet som andre oppfatter, skriver skuespiller og coach Sanne Saerens i det danske magasinet HR chefen.

I artikkelen trekker Sanne Saerens frem tre viktige grunner til å arbeide med kroppsspråk og fremtoning.

Du får større gjennomslagskraft.

Gjennomslagskraft handler ikke om å snakke mest eller høyest. Mennesker som er bevisst på sitt kroppsspråk og fremtoning virker overbevisende og er ofte lette å lese. Det gjør at det føles trygt å kommunisere med dem. Hvis de også har evnen til å lytte og speile andres kroppsspråk, vil den de snakker med i større grad føle seg trygg, anerkjent og lyttet til. Gjennomslagskraft oppnås ved at en person er bevisst sin egen kommunikasjon via ord, stemmeleie og kroppsspråk, og har innsikt i egne reaksjoner, tanker og følelser.

Ditt kroppsspråk har en enorm effekt på dine relasjoner.

Kroppsspråk påvirker våre relasjoner både positivt og negativt. Når to mennesker kommuniserer godt, er det fordi man lytter til hverandre på flere nivåer, også til kroppsspråket. Det handler om å gi oppmerksomhet, aktiv lytting, nærvær og empati. Vis at det den andre sier er viktig for deg.

Førsteinntrykket kan være avgjørende.

Det tar mindre enn 10 sekunder å avgjøre om vi har lyst til å snakke med et annet menneske eller ikke. Dette skjer ofte helt ubevisst, og du kan ha bestemt deg allerede før personen har rukket å hilse på deg. Kjenner du ikke personen kan du faktisk være mer tilbøyelig til å lytte mer til kroppsspråk og tonefall enn til selve ordene.

Ved å trene bevisst på kroppsspråket i forskjellige situasjoner, kan du oppleve at kommunikasjonen med andre blir bedre. Det kan handle om ting som mimikk, energi i bevegelsesmønsteret og kroppsholdning. Med økt bevissthet om hvordan du bruker kroppsspråket ditt kan du få større gjennomslagskraft.

Powered by Labrador CMS