Taler
Taler

Tar du for lange pauser når du snakker?

I så fall kan det gjøre at folk ikke får med seg budskapet ditt. Lange pauser i en tale kan forstyrre, mens korte pauser kan gjøre det enklere å huske hva som har blitt sagt. Det kommer frem i en avhandling i språkvitenskap fra Universitetet i Gøteborg.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Kristina Lundholm Fors har undersøkt hva det er som avgjør om en pause føles normal lang eller om den oppfattet som ubehagelig lang.

Ifølge studien kommer det frem at vi i stor grad tilpasser lengden på våre pauser til den vi snakker med. Når en samtale eller tale flyter lett, legger vi knapt merke til pausene.

Men når en person begynner å lage lengre pauser, kan det forstyrre slik at den andre personen begynner å stusse på hva som foregår. Fire sekunder for lang

Forskeren har kommet frem til at setninger med usedvanlig lange pauser viser seg vanskeligere å håndtere for mottakeren. En lang pause betegnes som en pause på fire sekunder. En slik pause kan føles som en evighet for mottakeren.

Lange pauser kan dermed forstyrre kommunikasjonen, men pauser kan ha positive effekter når de ikke er altfor lange.

Halvt sekund bra for hukommelsen

Setningene som inkluderte et halvt sekunds pause er betydelig lettere å huske, enn de setninger som ikke inneholdt noen pause.

Resultatene fra avhandlingen kan hjelpe oss å lage bedre modeller for hvordan pausefunksjonen i samtalen kan brukes for å bedre forståelsen om innholdet i budskapet.

Powered by Labrador CMS