(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

8 av 10 bedrifter har færre enn fem ansatte

Åtte av ti virksomheter i Norge hadde fire eller færre ansatte ved inngangen til 2016. Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner, som hadde 13 prosent av virksomhetene.

Publisert

Størst andel små foretak var det i omsetning og drift av fast eiendom, samt jordbruk, skogbruk og fiske. I disse hovednæringene hadde henholdsvis 97 og 98 prosent av foretakene mindre enn fem ansatte.

Det var færrest små foretak innen offentlig administrasjon, der kun 31 prosent av foretakene hadde mindre en fem ansatte.

Det var også betydelige sektorielle forskjeller i størrelsen på virksomhetene. Mens 74 prosent av virksomhetene i offentlig sektor hadde fem eller flere ansatte, hadde 98 prosent av virksomhetene i sektoren husholdninger og ideelle organisasjoner færre enn fem ansatte. Andelen virksomheter i ikke-finansielle sektor med under fem ansatte var på 73 prosent.

Virksomheter i ikke-finansielle sektor utgjorde nær halvparten av alle virksomhetene og var den største sektoren. Husholdningene hadde også en betydelig andel av virksomhetene, og til sammen var ni av ti virksomheter enten i husholdningssektoren eller ikke- finansiell sektor.

På landsbasis tilhørte om lag 5 prosent av virksomhetene foretak innenfor offentlig forvaltning. I Oslo utgjorde forvaltningen 2,3 prosent av det totale antallet virksomheter, mens denne andelen i Finnmark var på 11,6 prosent.

Antall virksomheter etter størrelse

1-4 ansatte 91 273

5-9 ansatte 41 159

10-19 ansatte 29 614

20-49 ansatte 20 712

50-99 ansatte 6 181

100-249 2 790

250 + 789

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS