Personal og Ledelse 4/2016

PAPIRUTGAVEN: Skanska har på få år redusert antall øyeskader fra 46 tilfeller i 2010 til 14 i 2015. Antall kuttskader er også redusert etter innføringen av brille- og hanskepåbudet i 2011. Se hva du kan lese om i nyeste Personal og Ledelse her.

Publisert

Leder: Når medarbeideren ikke presterer
«Det kan få alvorlige konsekvenser hvis en medarbeider gjør en slett jobb over tid.»

Når medarbeideren ikke presterer
Alle har dårlige perioder i livet. Noen ganger går det ut over jobben. Det må arbeidsgiveren finne seg i. Men hva om en medarbeider jevnt over gjør en for dårlig jobb? Kan en ansatt sies opp på grunn av mangel fulle prestasjoner?

På startstreken til arbeidslivet
Deltidsjobb i HRavdelingen i Norges Bank gir Nicoline Schie og Daniel Andersen et forsprang i jakten på nye jobber.

Kraftig reduksjon av øyeskader
Skanska har på få år redusert antall øyeskader fra 46 tilfeller i 2010 til 14 i 2015. Antall kuttskader er også redusert etter innføringen av brille- og hanskepåbudet i 2011.

HMS-ledernes utfordringer
Skanska samler sine regionale HMS-ledere to ganger i året for å diskutere HMS utfordringer og dele erfaringer. Målet er å få til endringer og forbedringer i HMSarbeidet.

Nær 500 000 nordmenn med privat helseforsikring
Stadig flere nordmenn får privat behandlingsforsikring som et frynsegode gjennom jobben. Ved utgangen av juni 2015 var 472 000 nordmenn dekket av slik forsikring.

Streikebryteri – hva er det?
Med store arbeidskonflikter følger massiv mediedekning med heftige ordvekslinger mellom representanter fra fagforeningen og arbeidsgivere. Denne våren har begrepet streikebryteri vært hyppig brukt. Men hva er streikebryteri?

Friminutt med: Sigrun Vågeng
«Bruk mulighetene dine!»
Toppsjefen i Nav er opptatt av fremdrift og å gripe de mulighetene som dukker opp i livet. – Det handler ikke bare om de muligheter som dukker opp, du må faktisk våge å ta dem også, sier hun.

Psykologene:
Utnytt HR mer strategisk!
Norsk nærings- og arbeidsliv står overfor større omstillinger enn noensinne, drevet av blant annet nedgangskonjunkturer, digitalisering og store reformer i offentlig sektor. Det krever økt fokus på strategisk HR.

Jus og ledelse:
- Kan arbeidstaker beordres på jobb i ferien?
- En «tredagers» til besvær

Advokaten
- Krever erstatning fordi jobben er meningsløs
- Vi vil gi eierne karantene
- Må ha skriftlige rutiner for oppsigelser
- Har rett til innsyn i arbeidsgivers kompetansevurdering
- Oppsigelse i permitteringsperioden

Lønn og pensjon
- Kan uføretrygden bli påvirket av mer lønn?
- Feriepenger inkludert i lønna
- Dekning av telefon toø styremedlem/ aksjonær

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS