(Ill.foto: Colourbox)

Unge og høyt utdannede er flinkest foran PC-en

Seks av ti nordmenn mellom 16 og 34 år har gode digitale ferdigheter, viser tall fra SSB. I aldersgruppen 55-74 år er andelen under halvparten så stor.

Publisert

Kvinner har mer erfaring med sosiale medier som Facebook, mens menn er mer vant til å løse oppgaver digitalt.

Nordmenn er blant de beste i Europa på digitale ferdigheter, ifølge en indikator basert på SSB-undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene.

Digital erfaring kommer, ikke overraskende, mye an på alder og utdanningsnivå. De yngre og de med høyere utdanning har mer digital erfaring enn eldre og de med lavere utdanning.

Hele 59 prosent i aldersgruppen 16-34 år har gode samla digitale ferdigheter, mot bare 24 prosent i gruppen 55-74 år. 34 prosent mellom 55 og 74 år har mangelfulle digitale ferdigheter, og 9 prosent bruker ikke internett regelmessig.

I aldersgruppen 16-34 år er så godt som alle internettbrukere, og bare 15 prosent har mangelfulle ferdigheter.
57 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 år med høgskole- eller universitetsutdanning har gode digitale ferdigheter. Bare 12 prosent i denne gruppen har mangelfulle ferdigheter.

Dette er nokså likt gjennomsnittet i EU, der 52 prosent av dem med høyere utdanning har gode digitale ferdigheter og 13 prosent har mangelfulle ferdigheter.
Nordmenn med ungdomsskole som høyeste utdanning har dårligere digitale ferdigheter enn nordmenn med høyere utdanning, men bedre ferdigheter enn den gjennomsnittlige europeer med ungdomsskoleutdanning.

Les mer om tallene her.

Powered by Labrador CMS