(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Optimisme i industrien

Norske industriledere melder om en produksjonsoppgang i 4. kvartal 2017, med klare forventinger om økt produksjon og økt ordretilgang for 1. kvartal 2018. Den generelle bedømmelsen for det første kvartalet i 2018 er også positivt blant flertallet av industrilederne melder SSB.

Publisert

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2017 viser en oppgang i samlet industriproduksjon sammenlignet med 3. kvartal 2017. For produsenter av investeringsvarer var det en økning i produksjonen etter fall siden tredje kvartal 2014.

Det var en bedring for flere av næringene som leverer til olje- og gassnæringen, med oppgang i maskindustri og maskinreparasjon og -installasjon, mens det innenfor bygging av skip og oljeplattformer fremdeles meldes om lavere produksjon.

Produsentene av innsatsvarer hadde en liten vekst i produksjonen i 4. kvartal, hvor det var bedring i blant næringer som metallindustri og trelast- og trevareindustri, mens papir- og papirvareindustri på sin side hadde et fall i produksjonen.

Produksjonen innenfor konsumvarer var tilnærmet uendret etter ett fall i de tre foregående kvartalene.

Den samlede industrisysselsettingen viser en liten oppgang i 4. kvartal 2017, etter å ha vært negativ siden fjerde kvartal 2013. Det var vekst for produsenter av innsatsvarer, mens denne var negativ for investeringsvarer, og tilnærmet uendret for konsumvarer.

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 1. kvartal 2018 er totalt sett klart positive, og andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er større enn i forrige undersøkelse. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å øke.

Det ventes også vekst i den samlede ordrebeholdningen. Sysselsettingen er ventet å øke i årets første kvartal. Produsentene av investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer er alle optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS