Politibetjent Kjell Ivar Sletten er Årets Verneombud 2017.
Politibetjent Kjell Ivar Sletten er Årets Verneombud 2017.

Politibetjent i Bergen er Årets verneombud 2017

Årets verneombud 2017 tildeles hovedverneombud Kjell Ivar Sletten i Vest politidistrikt for sitt arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet i en krevende tid for politidistriktet.

Publisert

Gjennom sitt engasjement og langvarig, tålmodig arbeid har han bidratt til å forbedre arbeidsmiljø, ytringskultur og sikkerhet for de ansatte i en krevende periode for politidistriktet, preget blant annet av flere varslingssaker, sier sekretariatssjef Ingjerd Hovdenakk i Unio.

Sletten var hovedverneombud i syv år – fra 2010 til i sommer.

- Kjell Ivar Sletten har som hovedverneombud gjort en innsats ut over det som blir krevet av rollen, og han har jobbet systematisk med å engasjere alle deler av vernetjenesten i arbeidet, sier Hovdenakk.

Prisen "Årets verneombud" deles ut for første gang i år, og tildeles den som over tid har engasjert seg som et aktivt verneombud, og lagt ned en ekstraordinær innsats for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidstakerne på arbeidsplassen.

- Det skal finnes verneombud i alle virksomheter, men likevel får verneombudene lite oppmerksomhet i det offentlige rom. Unio har derfor opprettet en verneombudspris som skal skape oppmerksomhet rundt vernetjenestens arbeid og bidra til å heve statusen på arbeidet som verneombudene utfører, sier Ingjerd Hovdenakk.

Verneombudene har en viktig oppgave i norsk arbeidsliv. De skal påse at arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet ivaretas, at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og helsefremmende, og at arbeidsmiljølovens bestemmelser etterleves. Arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, men verneombudet skal, i samarbeid med ledelsen og de tillitsvalgte, ivareta de ansattes interesser når det gjelder arbeidsmiljøet.

Den årlige verneombudsprisen deles ut i forbindelse med Unios verneombudskonferanse, første gang 10. november 2017 på Scandic Holmenkollen Park Hotell.

Powered by Labrador CMS