En vanskelig situasjon bør løses på minst mulig belastende måte for både virksomhet og den enkelte ansatt.
En vanskelig situasjon bør løses på minst mulig belastende måte for både virksomhet og den enkelte ansatt.

Hvordan gjennomføre omstilling og nedbemanning på best mulig vis

NY BOK: I forbindelse med resultatrapporten for tredje kvartal 26. oktober meldte Nordea at banken skal kutte 6000 stillinger, hvorav mange må forventes å skje i Norge.

Publisert

Ny teknologi, automatisering og endrede kompetansekrav medfører plutselige omstillinger som berører mange mennesker og involverer et omfattende regelverk.

Det er ingen grunn til å gjøre nedbemanning og andre omstillingsprosesser mer komplisert og belastende enn det allerede er ved uriktig saksbehandling eller uhensiktsmessig fremgangsmåte.

I den nye boken Permittering, nedbemanning og sluttpakker behandler Nicolay Skarning de forskjellige omstillingsformene og endringsoppsigelser. Han gir konkrete anvisninger for god fremgangsmåte og de viktige tingene å være oppmerksom på, peker på vanlige fallgruver og gir gode råd gjennom hele boken som er av nytte for både arbeidstager og arbeidsgiver.

Alle vesentlige rettsavgjørelser er kort referert med kommentarer om hva som er tillatt eller uakseptabel praksis. Målet er at en vanskelig situasjon skal løses på minst mulig belastende måte for både virksomhet og den enkelte ansatt.

Nicolay Skarning er advokat med møterett for Høyesterett. Han er leder av arbeidslivsavdelingen i Kvale advokatfirma, og tidligere advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling. Han mottok prisen «Årets advokatprestasjon 2017» etter prosedyre for Høyesterett i plenum i sak om boikott og tariffavtaler på norske havner, og har skrevet en rekke bøker innen arbeidsrett.

Powered by Labrador CMS