Liten nedgang i sykefraværet – fortsatt høyere enn før pandemien

Det sesongjusterte sykefraværet i første kvartal 2023 var 6,5 prosent og har gått ned med 3,4 prosent siden forrige kvartal.

– I løpet av 2022 så vi det høyeste sykefraværet vi har registrert siden svineinfluensaen, så selv om vi ser en nedgang fra forrige kvartal er sykefraværet fortsatt på et høyt nivå historisk sett, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det legemeldte, sesongjusterte sykefraværet var på 5,5 prosent, som er en liten økning (0,7 prosent) fra forrige kvartal. Egenmeldt sykefravær er på 1 prosent og har hatt en betydelig nedgang på 21 prosent siden siste kvartal i fjor.

Det legemeldte sykefraværet i første kvartal var på 4,5 prosent for menn og 7,9 prosent for kvinner, samlet blir det 6,1 prosent som er en nedgang på 2,6 prosent.

– Selv om sykefraværet nå i liten grad er preget av koronadiagnoser, er det fortsatt høyere enn før pandemien brøt ut vinteren 2020, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Det legemeldte sykefraværet i første kvartal i årene før pandemien lå på mellom 5,2 og 5,5 prosent. Det er særlig psykiske lidelser og allment og uspesifisert som nå ligger på et høyere nivå enn før pandemien.

Nordland og Troms og Finnmark har det høyeste sykefraværet med 6,8 prosent. Oslo har det laveste med 5 prosent.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS