(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Flere uføretrygdede i 2017

Ved utgangen av 2017 var det i alt 325 900 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 7 600 personer eller 2,4 prosent i forhold til samme tidspunkt i 2016.

Publisert

Andelen uføretrygdede i prosent av befolkningen (18-67 år) var ved utgangen av 2017 på 9,6 prosent, som er en økning på 0,1 prosentpoeng.

– Etter en periode med stabil andel uføre, ser vi nå at andelen øker. På grunn av demografiske endringer og innskjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger forventer vi at økningen vil fortsette også framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ifølge NAVs prognose vil det ved utgangen av 2019 være 337 200 uføretrygdede. Sammenlignet med i dag vil det tilsvare en økning på drøyt 11 000 personer over de neste to årene.

Nedgang i de eldste aldersgruppene

Det siste året har uføreandelen økt med 0,1 prosentpoeng. Økningen kommer i aldersgruppene opp til 54 år, mens aldersgruppene 60-64 og 65-67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng.

Høyest andel i Østfold og Aust-Agder

Det er store fylkesvise variasjoner i andelen uføre i befolkningen. Østfold og Aust-Agder har høyest andel uføre med henholdsvis 14,0 og 13,7 prosent, mens Oslo har lavest andel med 5,3 prosent.

– Forskjellene mellom fylkene er nokså stabile over tid og henger blant annet sammen med ulik alderssammensetning. Selv om man tar hensyn til dette, gjenstår det likevel betydelige fylkesvise forskjeller. Andre mulige årsaker kan være forskjeller i helse, næringsstruktur og utdanningsnivå, sier Vågeng.

Andelen uføre i jobb

Andelen uføre registrert med et arbeidsforhold var på 19,0 prosent i september 2017. Dette er en økning på et 0,2 prosentpoeng i forhold til samme tidspunkt i 2016.

– Endringene i regelverket 1. januar 2015 gjør det mer fleksibelt å kombinere arbeid og uføretrygd. Selv om utbetalingen kan bli redusert hvis man har inntekt ved siden av, mister man ikke retten til uføretrygd, sier Vågeng.

Powered by Labrador CMS