Illustrasjonsfoto: Tine Poppe
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Nasjonale prøver: Best utvikling i Finnmark

Elevene i Finnmark gjør det bedre i både regning, lesing og engelsk sammenlignet med i 2016.

Publisert

Denne høsten tok 120 000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesning og regning på 9. trinn. Resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler er tilgjengelige på statistikkportalen.udir.no og skoleporten.udir.no.

Det nasjonale snittet er stabilt og i de fleste fylkene er det kun marginale endringer fra 2016.

– Trenden kan ha snudd

Finnmark derimot, skiller seg ut med størst positiv endring i resultatene på 8. trinn. Elevenes snittpoeng øker i både regning, lesing og engelsk, og det er markant færre elever på de laveste mestringsnivåene.

– Finnmark har lenge gjort det dårligere på nasjonale prøver enn resten av landet. Det er svært gledelig å se at denne trenden nå kan ha snudd. Det er for tidlig å konkludere, men mange skoler og kommuner i Finnmark har jobbet målrettet med å bli bedre, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

– De gode resultatene er en viktig tilbakemelding til lærere, skoleledere og kommuner som jobber langsiktig og systematisk med elevenes ferdigheter, sier divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet.

I Finnmark er det 8 prosentpoeng færre elever på de to laveste mestringsnivåene i regning, 9 prosentpoeng færre på de to laveste nivåene i lesing og 6 prosentpoeng færre på de to laveste nivåene i engelsk, sammenlignet med året før.

Variasjon mellom fylker

I både regning, lesing og engelsk på 8. trinn skiller det i snitt opptil 5 poeng mellom fylkene. Elevene i Oslo og Akershus presterer i snitt over nasjonalt nivå på alle tre prøvene.

Det er andelen elever på høyeste mestringsnivå som varierer mest mellom fylkene. Oslo skiller seg ut med cirka hver femte elev på høyeste mestringsnivå i både regning, lesing og engelsk på 8. trinn.

Her finner du resultatene

Fakta om nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

  • Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning.
  • Prøvene er obligatoriske.
  • Elevenes resultater er regnet om til poeng på en fast skala, der 50 er landssnittet på 8. trinn. Elevene plasseres også på et mestringsnivå, der 1 er lavest og 5 er høyest. Vi anbefaler å se gjennomsnittsresultat og fordeling av elever på mestringsnivå i sammenheng. På udir.no finner du beskrivelser av mestringsnivåene og poenggrensene for disse.
  • Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve i regning og lesing som elevene på 8. trinn. Det nasjonale snittet er derfor som forventet høyere på 9. trinn enn på 8. trinn.
  • Små skoler og små kommuner er sårbare for enkeltprestasjoner. Én elev som presterer svært godt eller svært dårlig, påvirker gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole. Man må derfor være forsiktig når man sammenligner gjennomsnittsresultater basert på få elever.
  • Les mer om nasjonale prøver på udir.no/nasjonaleprover.

Powered by Labrador CMS