(Ill.foto: Colourbox)

Høyere minstepensjon har gitt flere minstepensjonister

Antallet minstepensjonister har steget med 4 900 fra august til september i 2017. Ved utgangen av september 2017 var det 912 100 personer som mottok alderspensjon – av disse var 156 100 minstepensjonister.

Publisert
Ole Christian Lien er seksjonsleder for Seksjon for stønadsbudsjett i Arbeids og velferdsdirektoratet, og han er NAVs talsperson på pensjonsområdet. Lien blogger om både dagsaktuelle og generelle pensjonstema.

Årsaken til økningen er at Stortinget har vedtatt å heve satsene for minstepensjon med virkning fra 1. september.

- Når satsene for minstepensjon settes opp, så flyttes grensen for minstepensjon slik at den omfatter alderspensjonister som tidligere har hatt en alderspensjon med litt høyere utbetalinger enn minstenivået, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

Flest kvinner er minstepensjonister

17 prosent av alle alderspensjonistene er i dag minstepensjonister. Det er stor forskjell mellom menn og kvinner. 29 prosent av kvinnene er minstepensjonister, mens 5 prosent av mennene er det.

- Mange kvinner har hatt lavere pensjonsopptjening enn menn. Andelen minstepensjonister er derfor høyere for kvinner enn for menn i alle aldersgrupper, men forskjellen er størst blant de eldste pensjonistene, sier Lien.

Blant alderspensjonister som er 85 år eller eldre er 44 prosent av kvinnene minstepensjonister, mens 10 prosent av mennene er det. Tilsvarende tall for aldersgruppen 67–69 år er 17 prosent blant kvinner og 4 prosent blant menn.

Enslige fikk økt sats med 4 000 kroner, gifte og samboende 1 000 kroner

Satsene for minstepensjonen ble satt opp fra 1. september med 4 000 kroner i året for enslige pensjonister, og med 1 000 kroner for gifte og samboende. De som hadde en alderspensjon under det nye minstenivået, fikk et tillegg for å heve pensjonen opp til minste pensjonsnivå.

Satsene for minstepensjon ble satt opp også i september 2016, utover den vanlige, årlige reguleringen. Også da steg antallet minstepensjonister. Over tid har likevel antall minstepensjonister i Norge sunket, og vil trolig gå ned igjen etter den siste økningen. Hovedårsaken er at yngre aldersgrupper jevnt over har høyere pensjonsopptjening enn dagens pensjonister. De nye opptjeningsreglene for alderspensjon, som innføres gradvis fra og med personer født i 1954, bidrar også til færre minstepensjonister på sikt.

Flere satser for minstepensjon

For enslige utgjør minstepensjonen nå 188 766 kroner i året. For gifte og samboende der begge er minstepensjonister utgjør minstepensjonen 172 711 kroner i året. For øvrige gifte og samboende kan minstepensjonen variere mellom 149 225 kroner og 172 711 kroner i året, avhengig av ektefellens inntekt og om ektefellen også er pensjonist.

– Minstepensjonen er normalt skattefri, utdyper seksjonssjef Lien.

912 100 alderspensjonister

I løpet av 2017 har antall alderspensjonister passert 900 000. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. Ifølge NAVs prognoser vil antallet passere 1 million i løpet av 2021.

BLOGG: Det er din pensjon!

Bloggen drives av NAV og har til hensikt å komme med informasjon som kan gjøre dine pensjonsvalg litt enklere. Her vil det være informasjon for alle – til deg som kan ta ut pensjon etter gammelt pensjonsregelverk, til deg som blir berørt av nye regler, og til deg som allerede har tatt ut pensjon. Bloggen kan være nyttig for enhver som har sprøsmål rundt pensjon.

Les bloggen her.

(Kilde: NAV)

Powered by Labrador CMS