Fredag 30. april er det frist for innlevering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister.

600.000 har ennå ikke åpnet skattemeldingen

Fredag 30. april er det frist for innlevering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Selv om over en million personer allerede har fått penger igjen på skatten, er det mange som ikke engang har åpnet skattemeldingen sin.

– Husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

9 av 10 har åpnet skattemeldingen og over 2 millioner har levert den. Mange som har levert skattemeldingen har allerede mottatt skatteoppgjøret og fått utbetalt skatt til gode. Leveringsfristen er 30. april og det er viktig å sjekke at opplysningene i den forhåndsutfylte skattemeldingen er korrekte.

Kanskje har du mer til gode?

– Det er viktig at du sjekker mer enn om du har foreløpig skatt til gode eller skatt å betale. Er det noe du selv må fylle inn, som ekstra inntekter, eiendom eller annen formue du har i andre land? Sjekk også at du har fått med deg fradragene du har krav på. Det kan være at du skal ha mer penger til gode enn den forhåndsutfylte skattemeldingen viser, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

I år er ikke fradrag for reisevei mellom hjem og arbeidssted forhåndsutfylt i skattemeldingen, dette fordi færre reiste til arbeidsplassen enn vanlig i 2020 på grunn av koronapandemien.

– De som i løpet av 2020 reiste til jobben som vanlig bør være spesielt oppmerksom på reisefradaget. På skatteetaten.no finner du en kalkulator for å beregne hvor mye reisefradrag du skal føre i skattemeldingen, sier Schanke Funnemark.

Du kan sjekke hvilke fradrag du kan ha krav på ved å bruke fradragsveilederen på skatteetaten.no/fradragsveileder

Nesten 10 milliarder allerede utbetalt

Leverer du skattemeldingen innen leveringsfristen 30. april, kan du få utbetalt skattepenger du har til gode tidligere enn før. Mens alle tidligere måtte vente til tidligst sommeren med å få utbetalt penger til gode, har over en million lønnstakere og pensjonister allerede fått skatteoppgjøret sitt. Det er utbetalt nesten 10 milliarder kroner i skatt til gode. – Har du fått den nye skattemeldingen kan du få skatteoppgjøret tidligere om du sender den inn på nett før leveringsfristen. Du kan fortsatt benytte deg av leveringsfritaket så lenge du har sjekket at opplysningene stemmer, men du kan ikke regne med å få utbetalt eventuelle penger til gode før tidligst 24. juni, sier skattedirektøren.

Du får beskjed når skatteoppgjøret er klart

Har du fått skattemeldingen i gammelt format er du blant de som vil få skatteoppgjøret tidligst 24. juni. Mottar du skattemeldingen på papir, får du skatteoppgjøret tidligst 19. august. Har du ikke fått skatteoppgjøret etter innen 24. juni kjøres det ut løpende oppgjør fra og med 19. august til ut i oktober.

– Det kan være flere årsaker til at noen får skatteoppgjøret tidligere enn andre, men vi kan ikke gi den enkelte en konkret dato for verken når skatteoppgjøret er klart eller når du får eventuelle penger til gode inn på konto. Du får varsel av oss når oppgjøret ditt er klart, sier Schanke Funnemark.

Les mer om forskjellige årsaker til noen får skatteoppgjøret senere enn andre: skatteetaten.no/hvorfor.

Trenger du mer tid?

Hvis du venter på opplysninger eller svar, eller trenger mer tid, kan du søke om å få utsatt frist for å levere skattemeldingen. Fristen for dette er 30. april og da utsettes leveringsfristen med 30 dager. Se skatteetaten.no/utsettelse

– Din viktigste oppgave er å kontrollere at opplysningene er fullstendige og korrekte. Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig, det gjelder også hvis du benytter deg av leveringsfritak, sier Schanke Funnemark.

Næringsdrivende kan søke om forlenget frist

I år får næringsdrivende mulighet til å utvide leveringsfristen lengre enn vanlig. Søker du utsettelse av fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende for 2020, blir leveringsfristen i år automatisk forlenget fra 31. mai til 20. august 2021. Du søker om utsettelse på vanlig måte på nett.

Næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som ikke leverer skattemeldingen innen 31. mai, kan bli ilagt tvangsmulkt. Du vil også få tvangsmulkt hvis du får utsatt frist og ikke leverer skattemeldingen for næringsdrivende innen 20. august.

Slik får du hjelp med skattemeldingen

Har du spørsmål om skattemeldingen, kan du få hjelp via skatteetaten.no, chat, @skattenmin på Facebook eller telefon. På skatteetaten.no er det mye oppdatert informasjon, verktøy og veiledning. Skatteetaten har også laget en egen podkast om skatt og skattemeldingen. Podskatt finner du på flere digitale plattformer for podcast.

Se hva mange lurer på om skattemeldingen her: skatteetaten.no/kontakt

(Skatteetaten/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS