(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Den lave lønnsveksten fortsetter

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017. Med unntak av i fjor er dette den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt siden år 2000.

Publisert

Den gjennomsnittlige månedslønna utgjorde 44 310 kroner, hvilket tilsvarte en vekst på vel 1 000 kroner fra 2016.

Både for kommuneansatte og ansatte i privat sektor var veksten i månedslønn på 2,3 prosent. Lønnsnivået utgjorde henholdsvis 40 400 kroner i kommunene og 44 800 kroner i privat sektor.

Blant ansatte i statsforvaltningen var den gjennomsnittlige månedslønna 48 000 kroner, noe som tilsvarte en økning på 3,3 prosent fra september 2016 til september 2017. En av årsakene til den relativt høye veksten for statsansatte ligger i at deler av lønnsoppgjøret i 2016 fikk virkning så seint at det først vises i tallene for 2017. Dermed er det to lønnsoppgjør som påvirker lønnsveksten i årets lønnsstatikk.

Sjekk lønnen for ditt yrke her.

Les mer om SSB-tallene her.

Powered by Labrador CMS