røyking-på-jobb
røyking-på-jobb

Kan vi nekte ansatte å røyke i arbeidstiden?

Mange ansatte nektes å røyke i arbeidstiden. Det er blant annet vanlig på sykehus. Noen arbeidsplasser nekter også ansatte å røyke selv om de har vanlige kontorjobber. Har arbeidsgiver rett til å gjøre dette? Og kan vi la være å ansette folk som røyker?

Publisert

Hei!

Vi er en bedrift som ønsker at våre ansatte skal ha en god helse. Vi har registrert at stadig flere nekter ansatte å røyke i arbeidstiden. Er det lov?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Lov om vern mot tobakkskader påbyr røykfritt miljø i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Grunnen til dette er blant annet at arbeidstakere med astma, allergi eller lignende i utgangspunktet skal kunne arbeide på en hvilken som helst arbeidsplass.

Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for det totale arbeidsmiljøet, og også for at ingen utsettes for røyk på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver kan tillate at det røykes på enkeltkontorer hvor kun en person trenger å oppholde seg, så fremt røyken ikke siver ut i fellesarealer eller andre kontorer. At arbeidsgiver kan tillate dette, innebærer ikke at arbeidsgiver plikter å gjøre det.

Dersom arbeidsgiver ønsker å ha en helt røykfri arbeidsplass, kan dette forlanges i kraft av styringsretten. Arbeidsgiver har ingen plikt til å tilrettelegge forholdene for de arbeidstakerne som ønsker å ta seg en røyk i løpet av arbeidstiden.

Arbeidsgiver har med andre ord rett til å innføre fullstendig røykfri arbeidsplass, og kan forby røyking på egen privat eiendom.

Røyking i arbeidstiden

Hva gjelder røyking i arbeidstiden, kan ikke arbeidsgiver nedlegge totalforbud mot dette så lenge røyking skjer utenfor arbeidsplassen.

Hvorvidt arbeidstaker har tilstrekkelig med tid til å forlate arbeidsplassen, er imidlertid ikke noe arbeidsgiver må ta hensyn til.

Som allerede nevnt plikter ikke arbeidsgiver å tilrettelegge forholdene for at dette lar seg gjøre. Arbeidstakere har ikke krav på egne røykepauser, eller lengre pauser, for å ta seg en røyk.

Kan man nekte å ansette røykere?

I henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 13 er det forbudt å forskjellsbehandle arbeidstakere og arbeidssøkere på grunn av kjønn, etnisk opprinnelse, alder, nedsatt funksjonsevne og seksuell legning. Bestemmelsen verner imidlertid ikke røykere.

Ettersom vi ikke pr. i dag har lovverk som forbyr diskriminering av røykere, er arbeidsgiver ikke på dette grunnlag avskåret fra å søke etter ikke-røykende ansatte.

Arbeidsgiver er heller ikke avskåret fra å stille arbeidssøkeren spørsmål om røyking.

Videre er det innenfor arbeidsgivers styringsrett å angi hvilke kriterier man ønsker å legge til grunn ved ansettelse. Kriteriene må imidlertid være saklig begrunnet, og dette kan sette skranker for arbeidsgivers adgang til å nekte ansettelse på grunn av røyking.

Det kan nok være en utfordring for arbeidsgiver å begrunne et slikt kriterium saklig, uten at begrunnelsen utfordrer vernereglene som gjelder helseopplysninger osv.

Kanskje vil nektelse av ansettelse av arbeidssøkere på grunn av røyking kunne begrunnes i en målsetting om et sunt arbeidsmiljø, men dette er noe usikkert.

Flere og flere arbeidsgivere ønsker røykfrie arbeidsplasser, men det er altså ikke helt klart at ansettelse kan nektes på grunn av røyking.

Les mer om loven her.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS