gravid-ill.foto-Colourbox
gravid-ill.foto-Colourbox

Kan gravide omplasseres internt?

En del gravide kvinner blir sykemeldt mot slutten av svangerskapet. Hva gjør du når gravide motsetter seg å ta i mot tilbud om andre jobber internt, til tross for at dette ville gjort hverdagen enklere for dem? 

Publisert

Hei

Vi har fire gravide kvinner i vår bedrift og vi ønsker at de jobber lengst mulig før de går ut i permisjon. To av disse sliter med vond rygg og smerter i bekkenet. Vi har forsøkt å legge til rette arbeid for disse, men det virker som de ikke ønsker å utføre andre arbeidsoppgaver. Det kan skyldes at disse jobbene ikke er så prestisjetunge som de stillingene de har per i dag.

Kan vi pålegge dem å ta andre jobber internt i bedriften som er mindre slitsomme for dem i denne perioden - slik at vi unngår at de blir sykemeldt?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Det er veldig prisverdig at dere ønsker å forhindre at de ansatte blir sykemeldte. Det er åpenbart at det er riktig i henhold til arbeidsmiljølovens regler om fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det virker bare mot sin hensikt, å la folk arbeide med noe de blir skadet av – selv om det er mer prestisjefylt.

Etter arbeidsmiljøloven er arbeidstakeren pliktig til å medvirke til at det skapes et godt og sikkert arbeidsmiljø, se arbeidsmiljøloven § 2-3. Det ville være helt fånyttes å ha sikkerhetsregler på en fabrikk hvis de ansatte nekter å bruke verneutstyret.

Samme stilling

Når ansatte får redusert arbeidsevnen, det vil si sykemeldt helt eller delvis, så har ansatte krav på tilrettelagt arbeid. Etter en viss periode skal man også prøve ut tiltak som arbeidstilpasning, og her må arbeidstakeren som regel finne seg i at arbeidsoppgavene blir litt annerledes. Men de skal beholde den samme stillingen, lønnen, og komme tilbake til den vanlige jobben når de er friske.

Strenge regler

I ditt tilfelle er det snakk om arbeidstakere som ikke er syke ennå. Det er også snakk om gravide. Dette er en gruppe som har opplevd at sjefer og kolleger har lagt kjelker i veien for dem. Det er derfor innført strenge regler som skal beskytte gravide. Graviditet er derfor ikke grunnlag for oppsigelse, eller endringer i arbeidsforholdet uten at det er strenge, saklige grunner for dette.

Brudd på likestillingsloven

Likestillingsombudet har flere ganger felt arbeidsgivere for brudd på likestillingsloven når de mot den gravides vilje endrer oppgaver, men får beholde lønn og tittel. Men dette har vært tilfeller der arbeidsgiver har begrunnet det med at graviditeten fører til fravær og påfølgende heft.

Ombudet har i andre saker kommet til at det er lov når begrunnelsen er rent helsemessig, for eksempel skift med tyngre arbeid. Det er til og med godtatt at tillegg en ansatt normalt ville fått for tyngre arbeid bortfaller i denne perioden.

Helsemessige årsaker

Dere bør derfor være helt klare på at det er helsemessige grunner som er årsak til at dere vil endre arbeidsoppgavene. Dersom dere har verneombud, bedriftshelsetjeneste eller tillitsvalgte, kan det hende at de er enige i at arbeidet er farlig, og at tiltaket er OK. Dersom disse er enige, kan det legges frem for de ansatte. Da vil de kanskje godta det.

Avhold et møte

Dersom det er helt klart at de ansatte har et farlig arbeidsmiljø, for eksempel at de utsettes for farlige gasser, maskiner eller andre forhold, må dere nok våge å trosse dem for å beskytte dem.

Men dersom de ikke godtar det, er det som sagt et ganske sterkt vern for den gravide. Det kan være at de klager og setter i gang en svært ubehagelig prosess. Dersom de mener at jobbene er trygge nok, kan det også tale for at de bør få lov til å beholde de slik som i dag.

Et tips kan være å innkalle de gravide det gjelder til et møte der dere diskuterer saken. Dersom kvinnene mener at jobbene de utfører er trygge, så skrivere dere dette ned i et møtereferat. I slike tilfeller vil de ikke kunne i etterkant dersom det skulle oppstå problemer senere.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS