FerieIStockDass
FerieIStockDass

Kan ansatte beordres tilbake på jobb i ferien?

En arbeidsgiver lurer på om det er lov å beordre ansatte som er på ferie tilbake i jobb. Hvilke regler gjelder dersom det oppstår uforutsette hendelser som sykdom?

Publisert

Hei!

Vår bedrift ble rammet av en tragedie forrige sommer og jeg lurer på hva loven sier om det å beordre ansatte tilbake på jobb. Nå fikk det heldigvis ingen store konsekvenser for oss i fjor, men jeg lurer likevel på om ansatte kan nekte å komme tilbake på jobb under ferieavvikling.

Jens Kristian Johansen i Grette.

Dersom ferien er varslet kan arbeidsgiver endre ferien hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser.

I praksis betyr det at hvis medarbeideren har avtalt tre uker i juli, kan det endres dersom det oppstår uforutsette endringer på arbeidsplassen.

Stedfortreder

Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette endringer vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Uforutsette hendelser kan eksempelvis være at den innleide vikaren blir syk.

Drøftingsplikt

Dersom medarbeideren blir beordret tilbake på jobb er det en drøftingsplikt på forhånd. Her skal man diskutere spørsmål om endring i ferien, blant annet om det kan skaffes stedfortreder eller annen kompetanse.

Ekstrakostnader skal dekkes

Dersom en ansatt må tilbake på jobb, skal alle kostnader som påløper på grunn av ferieomleggingen dekkes av arbeidsgiver. Dersom man har forsikring er det egenandelen som må dekkes. Det er derfor viktig at den ansatte i møte klargjør hvilke kostnader som følger ved tilbake-beordring på jobb.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS