Kvinne med hodepine 1

Hva skjer når ansatte blir syk i ferien?

En ansatt blir syk i ferien og arbeidsplassen får en melding via SMS. Hvilke regler er det som gjelder for sykdom i ferien?

Publisert

Hei!

Vi har en arbeidstaker som ble syk på den andre dagen av ferien sin, i følge en SMS. Hva skjer dersom han blir syk under hele eller deler av ferien – må vi gi ham ekstra ferie, eller er ferie å regne som ”borte” fra jobbe, slik at sykdommen også blir ferie?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Ferie under sykdom er regulert i ferieloven. Dersom arbeidstakeren blir syk i mer enn seks dager, kan det bli aktuelt å kreve endringer i ferien.

Det kreves full sykefravær, det vil si 100 prosent arbeidsudyktighet, og det må være dokumentert. Arbeidstakeren må altså få sykemelding fra lege eller annen sykemelder.

Det er anledning til å kreve like mange dager utsatt ferie som sykdommen varte. Men dersom sykdommen er lengre enn ferien, er det selvsagt ikke grunnlag for å utvide ferien.

Den utsatte delen legges til den gjenstående delen av ferieåret. Men dersom ferien var lagt til hovedferieperioden, det vil si mellom 1. juni og 30 september, har ikke arbeidstaker krav på å få ferien utsatt til senere i denne perioden.

Du kan dermed vente med å gi ferie til etter 1. oktober. Men du kan selvfølgelig avtale med den ansatte at du lar ham få ferie i denne perioden likevel. Dersom den utsatte ferien ikke blir avviklet, overføres inntil 12 dager den automatisk til neste år.

Du må dermed kreve at den ansatte legger frem sykemelding, og klart og tydelig krever ferien utsatt. Dette må gjøres så snart arbeidet gjenopptas, det vil si etter utløpet av ferien eller sykemeldingen.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS