16-des-Uvenner
16-des-Uvenner

Ansatte krangler så busta fyker på jobb

Hva gjør du når to kolleger krangler så mye på arbeidsplassen at de nekter å samarbeide om jobben som skal gjøres? Hvordan kan du få slutt på dette?

Publisert

Hei!

Vi har to arbeidstakere som har kommet i en personlig konflikt. De er visst uenige i hvordan en hekk mellom hagene deres skal klippes. Men dette har nå ført til at de to nekter å samarbeide på jobben. Vi er avhengige av at arbeidstakerne snakker sammen og gir beskjeder til hverandre. Har ansatte rett til å nekte å samarbeide med en kollega?

Advokat Jens Kristian Johansen

Min umiddelbare reaksjon er at private forhold ikke har noe på jobben å gjøre. Det er ikke arbeidsgivers oppgave å styre konflikter som skyldes at ansatte går fra hverandre, skiller seg, krangler eller generelt er i tottene på hverandre etter arbeidsdagens slutt. Fortell dem klart at dette er forhold som de må legge fra seg når de går på jobb, fordi det ikke er relevant for jobben. Det skal være en grense mellom privat og jobb. Grensen går når det virker inn på arbeidsforholdet, slik det har gjort i din sak.

Noen kan nekte

Det er ingen regel i arbeidsmiljøloven som sier at arbeidstakere kan nekte å samarbeide med en annen. Arbeidstakere skal dermed arbeide slik som de er beordret til, ellers er det manglende jobb (kan gi lønnstrekk) og ordrenekt (kan lede til avslutning av arbeidsforholdet). Det er likevel noen få unntak. I noen tariffavtaler er det ikke uvanlig å ha en regel om at kolleger kan nekte å arbeide med noen som har vist uverdig oppførsel.

Dette kan også være en god pekepinn overfor de bedriftene som ikke har tariffavtale. Det ville for eksempel være ganske usmakelig om et voldsoffer skal samarbeide med overgriperen. Noen ganger kan derfor et tvungent samarbeid være så ille rent psykisk at det skape et skadelig arbeidsmiljø. Det er også ulovlig, siden arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig.

Kan flytte

Dersom bedriften havner i en slik konflikt, skal du derfor spørre de involverte hva som har skjedd. Dersom de har en god grunn, bør du vurdere å nekte de kontakt med hverandre, eller komme med andre tiltak. Ett tiltak kan være at det alltid skal være en tredjeperson til stede. I de mer alvorlige sakene bør du vurdere å flytte på en av de ansatte.

Høyesterett har nylig sagt at en trenger å vite fakta men at man ikke trenger å foreta en veldig grundig saksbehandling når en skal løse konflikter. Eksempelvis er det ikke så avgjørende hvem som er opphavet til konflikten. Du kan derfor vurdere å flytte begge parter, eller bare den ene. Dersom gjerningspersonen trengs mer på arbeidsplassen enn offeret, kan du derfor velge å flytte offeret. Men det kan skape reaksjoner, siden det virker som om bedriften velger side, eller beskytter den mistenkte overgriperen. Forhør deg derfor med begge parter, og drøft mulige løsninger med de tillitsvalgte.

Kall inn og forklar

I din sak handler det om en hekk, og ikke om noe som er i nærheten av å være en sak med offer og gjerningsperson. Det er en ren eiendomssak, ikke en straffesak. Derfor hører den hjemme i det private. Mitt råd er at du tar de to ansatte inn til en samtale og ber om at de forklarer seg om konflikten, slik at du har sjekket fakta. Da vil du få vite om konflikten virkelig skyldes hekken, eller om det ligger andre problemer i bunnen. Det kan jo hende det faktisk har skjedd mer i saken, for eksempel trusler eller angrep. Det er best at det kommer frem nå enn senere.

Dersom det kun er denne hekken de krangler om, sier du at slike forhold er bedriften ikke interessert i. Si at de skal jobbe som pålagt, og ikke ødelegge for hverandre. Forklar at de ved å nekte å følge denne regelen, samtidig nekter å gjøre jobben sin, og at det kan føre til lønnstrekk eller vurdering av arbeidsforholdet. Spør om de aksepterer det. Noter ned dette skriftlig og legg i personalmappen, og følg opp. En formell advarsel kan gjerne gis om du mener det trengs for at det skal synke inn.

Følg opp

Innen en uke eller to må du følge opp, overfor begge, og eventuelt arbeidsleder, verneombud/AMU eller tillitsvalgte. Dersom forholdene ikke bedrer seg, kan du som nevnt vurdere endringer i arbeidsoppgaver eller rutiner, flytting, formell advarsel eller oppsigelse.

Har du spørsmål til vår spalte Ukens dilemma?Send en e-post til karine@askmedia.no.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS