0714-personalogledelse
0714-personalogledelse

Personal og Ledelse 7/2014

I en mentorrelasjon er fokuset først og fremst på adeptens behov for utvikling og læring. Men også mentoren må føle at det gir noe tilbake i form av refleksjon, nettverk og læring – og den gode følelsen av å bidra til et annet menneskes utvikling. Du kan lese mer om mentoring i Personal og Ledelse nr 7/2014.

Publisert

Personal og Ledelse er et fagblad for alle som jobber med ledelse og utvikling av organisasjonens menneskelige ressurser.

I denne utgaven kan du lese om blant annet:

 • Leder: Erfaringsoverføring
 • Åpent landskap: Tilvenning tar tid
 • Mentoring: Læring skal gå begge veier
 • Meningsfulle oppgaver er viktigst
 • Jus i rekrutteringsprosessen
 • Finner nye kandidater med LinkedIn
 • Personlighetstesting og personvern
 • Friminutt med Idar Kreutzer
 • Psykologene: God nok
 • Lønn og pensjon: Besøksreiser
 • Advokaten svarer: Fødselspermisjon
 • Jus på jobben: Kan du miste feriedager?

Powered by Labrador CMS