Eldreomsorg
Eldreomsorg

Flere faglærte i omsorgstjenestene

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det siden 2005 er en samlet økning på om lag 16 000 årsverk i helse og omsorgstjenestene. 80 prosent av disse årsverkene er besatt av personell med helse- og sosialfaglig utdanning.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

- Gjennom Kompetanseløftet 2015 har regjeringen satt i verk flere tiltak for å øke rekrutteringen av helsepersonell. Vi bruker om lag 250 millioner årlig på å beholde og styrke kompetansen til personell i omsorgstjenestene. Tallene fra SSB viser at tiltakene virker, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I 2009 var veksten på årsverk i helse og omsorgstjenestene 1800 årsverk. Legeårsverk i sykehjem økte med over 10 prosent i 2009. I perioden 2006-2009 har det vært en økning på 94 legeårsverk.

- Personellutfordringen er en av de største utfordringene helsesektoren står ovenfor, og som vi ikke kan bevilge oss utav. Vi må derfor også se på måten vi organiserer helsetjenesten på og utnyttelsen av tilgjengelige ressurser. Både Samhandlingsreformen og Kompetanseløftet 2015 skal være med på å sikre tilstrekkelig og kompetent personell i helse- og omsorgstjenestene, sier Strøm-Erichsen.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS