Joshua Ruzibiza i Adecco.jpg
Joshua Ruzibiza i Adecco.jpg

Vikariater gull for innvandere

Ikke-vestlige innvandrere øker sine sjanser på arbeidsmarkedet når de tar midlertidige jobber gjennom bemanningsselskapene.

Publisert

Prosjektleder Joshua Ruzibiza i Adecco har lykkes med å skaffe jobb til svært mange kvalifiserte ikke-vestlige innvandrere. (Foto: Elin Bjørnsson, Newswire)

– Bemanningsbransjen åpner dørene til arbeidslivet for innvandrere. I vikariater får de vist det de kan og skaffer seg viktige referanser til andre jobber, sier fagsjef Even Hagelien NHO Service, som organiserer bemanningsselskapene i Norge.

Høy ledighet

Arbeidsløsheten blant innvandrere er tre ganger høyere enn blant etniske nordmenn, og innvandrere fra ikke-vestlige land har størst problemer med å skaffe seg jobb.

– Jobb er helt sentralt for en vellykket integrering i det norske samfunnet. Her har bemanningsbransjen en viktig rolle, sier Hagelien.

Les også: Økende ledighet blant innvandrere

Leter opp kvalifiserte

I Grenlandsområdet i Telemark har Joshua Ruzibiza i to år ledet et Adecco-prosjekt for å få flere kvalifiserte innvandrere i jobb.

– Vi har rekruttert minst 300 godt kvalifiserte ikke-vestlige innvandrere som ikke hadde klart å skaffe seg jobb på egenhånd. I løpet av et år har mer enn hundre av dem vært i arbeid, i kortere eller lengre vikariater, sier Ruzibiza.

Prosjektet er så vellykket at Adecco i løpet av 2010 vil starte opp et tilsvarende prosjekt i andre deler av landet. Flere norske byer er aktuelle.

Trekantsamarbeid

Ruzibiza, som kommer fra Rwanda og har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, mener suksessen skyldes et vellykket trekantsamarbeid mellom Nav, private arbeidsgivere og bemanningsselskapet Adecco.

– Det er urealistisk å tro at Nav alene kan klare å få flere innvandrere i arbeid. Nav sørger for at folk får de ytelser de har krav på og kurs hvis de trenger det. Men du må ha arbeidsgiverne på din side for å lykkes med integrering i arbeidslivet.

Adeccos rolle er å koble kvalifiserte innvandrere med arbeidsgivere på jakt etter arbeidskraft.

– Vi går grundig gjennom kompetansen til innvandrerne for å være helt sikker på hva de faktisk kan. Som bemanningsselskap er vi helt avhengig av at kundene våre er fornøyd med de vi formidler. Og det er ekstra viktig når det gjelder ikke-vestlige innvandrere.

Les også: Innfører språktest ved ansettelse

Ikke diskriminering

Koblingen lykkes best hos arbeidsgivere Adecco har et godt etablert kundeforhold til.

– De vet at vi sender dem folk som både er kvalifisert og motivert for jobben. Det skaper trygghet hos arbeidsgivere som skal bruke innvandrere for første gang, sier Ruzibiza.

Han er ikke enig i at norske arbeidsgivere diskriminerer innvandrere.

– Mitt inntrykk er at norske arbeidsgivere er utrygge på det de ikke kjenner og skeptiske til folk de ikke vet nok om. Dette kan være en helt legitim skepsis.

– Hvis en jobbsøker ikke har noen norske arbeidsreferanser, har en utdanning man ikke vet noe om, er ny i landet og snakker dårlig norsk, er det klart mange arbeidsgivere blir usikre, sier prosjektleder Joshua Ruzibiza.

(NW)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS