Et lederskap skal velges

Ved dette Stortingsvalget har det på mange måter vært vanskeligere enn på svært lenge å finne sitt parti. Det er få av oss som fra før har klart å finne dette ene partiet som representerer det vi står for, det vi mener og ønsker oss for tiden som kommer.

Disse kompromissene har i større eller mindre grad ligget der, i hvert fall rent politisk i utgangspunktet. Det har handlet om å finne det partiet som samsvarer på flest områder.

Vårt politiske bilde tilsier at det blir forhandlinger med småpartier, uansett om det blir et rødt eller blått flertall som skal forsøke å finne veien videre. Det innebærer at mange stemmeberettigede får en løsning som er enda lenger unna det partiet man bestemte seg for og stemte på.

Så hva er det da vi egentlig stemmer på?

I våre øyne blir det aller viktigste oppdraget for en ny regjering å sette sammen et lederskap som har evnen til å fange opp mange av de behovene vi allerede har, men som også ser hva slags utvikling vi trenger. Dette lederskapet kan selvfølgelig fint i utgangspunktet bestå av politisk uenige partnere, men de må bli enige om en forankring, felles mål og en beskrivelse av hvor vi er og hvor vi skal - med tilhørende virkemidler.

Selv om man er i mindretall, og lager en pakkeløsning med flere partnere for å oppnå flertall, så hviler det et betydelig ansvar på den som påtar seg rollen som drivkraft og gjennomfører. Samtidig er det ikke tvil om at alle som ønsker å sette seg i samme båt, må vite hvilket oppdrag man er med på og at dette mer enn noen gang tidligere betyr at man må se regjeringsmandatet som noe større enn seg selv.

Vi forventer at det er et lederskap som velges. Det innebærer en ansvarlig, tydelig og fremtidsrettet politikk med et konkret oppdrag om å gjøre hverdagene bedre for så mange som mulig av oss.

GODT VALG!

Powered by Labrador CMS