Ivar Horneland Kristensen.

Ivar Horneland Kristensen går av i Virke

Ivar Horneland Kristensen går etter eget ønske av som administrerende direktør i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

Horneland Kristensen har ledet Virke gjennom 3,5 år med ny kurs for Virke, en pandemi og en organisasjon i kraftig endring. Han har vært en viktig bidragsyter i å fremforhandle støtteordninger på vegne av medlemmene som gjorde at de fikk hjelp til å stå gjennom pandemien.

– Ivar har gjort en formidabel innsats for Virke og gjennom pandemien har han bidratt til at Virke står sterkere, har mer politisk gjennomslag og er mer kjent i samfunnet enn tidligere, sier president i Virke, Margrethe Sunde.

– Sentralstyret har gitt klart mandat til å utvikle Virke for fremtiden, og sikre at medlemmene våre er en del av løsningen for mer bærekraftig verdiskaping. Dette prosjektet har Ivar gått inn i med all kraft, og den overordnete strategien ligger fast. Jeg vil takke Ivar varmt for innsatsen og ønske ham lykke til videre, sier Sunde.

– Oppdraget mitt var å gjøre Virke synlig, tydelig og enhetlig. Jeg er stolt over den jobben som er lagt ned av de ansatte for å gi råd til medlemmene og myndighetene gjennom en krevende pandemi. Samtidig har organisasjonen gjennomgått en stor omstilling for å stå bedre rustet for fremtiden. Jeg er nå kommet frem til at det er riktig å gi stafettpinnen videre til andre og ønsker Virke lykke til med viktig arbeid på vegne av medlemmene, sier Ivar Horneland Kristensen.

De ansatte ble orientert om avgjørelsen på et allmøte fredag morgen, og Horneland Kristensen fratrer i slutten av juni. Horneland Kristensen har vært administrerende direktør i Virke siden september 2018.

Sentralstyret i Virke vil nå starte prosessen med å finne ny administrerende direktør.

(Virke/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS