Autoritær-leder-jpg
Autoritær-leder-jpg

Blir på grunn av sjefen – ikke lønningsposen

Skal man beholde sine viktigste og dyktigste medarbeidere er det langt viktigere med god ledelse og godt lederskap enn høy lønn. Nesten halvdelen av norske arbeidstagere mener det, mens kun en tredjedel mener høy lønn er viktigst. 

Publisert

Det fremkommer i en landsrepresentativ undersøkelse av mennesker i jobb utført av Infact på vegne av Dale Carnegie Training Norway.

Mange bedrifter sliter med å beholde de beste medarbeiderne, andre igjen sliter med å beholde talentene eller begge deler. Oljebremsen er slått på, noe som medfører endringer som nedbemanninger og omstruktureringer i mange selskaper. En utfordring i endringsprosesser er å beholde talenter og nøkkelmedarbeiderne.

Enten problemet er generell høy turn-over eller endringsprosesser, så er det godt lederskap som er nøkkelen for at de beste medarbeiderne blir i jobben.

I undersøkelsen sier 46,1 prosent at godt lederskap er mest avgjørende for at de blir stående i jobben. 33,6 prosent sier det er høy lønn.


Ellen Kristine Breiby i Dale Carnegie Training.

- Godt lederskap går aldri av moten. Det er viktig når tilgangen på kompetent arbeidskraft er knapp og kampen om de gode hodene er stor, og det er viktig i tider hvor mange virksomheter må omstille, noe som i seg selv skaper usikkerhet som kan resultere i at nøkkelmedarbeidere slutter. Uavhengig av konjunktur er det mer lønnsomt med stabile, engasjerte og tilfredse medarbeidere enn høy turn-over, sier Ellen Kristine Breiby i Dale Carnegie Training.

Unge medarbeidere

Selv unge medarbeidere som er i startgropen av sin yrkesmessige karriere, og derfor ofte også nederst på lønnsstigen, mener godt lederskap er viktigere enn høy lønn. Blant de mellom 18-39 år sier 45,2 prosent at godt lederskap er mest avgjørende, mens bare 33,8 prosent mener høy lønn er mest avgjørende.

- I Norge har de fleste en lønn de kan leve av, og slik sett er det ikke overraskende at vi velger om vi skal bli i jobben eller ei på andre kriterier enn høy lønn. Resultatene fra denne undersøkelsen stemmer godt overens med globale undersøkelser Dale Carnegie Training har gjort, der godt lederskap står frem som den viktigste faktoren også i land med langt lavere levestandard enn i Norge. Godt lederskap er derfor en universalformel for å beholde de beste medarbeiderne, sier Breiby.

Kvinner mindre opptatt av lønn

Selv om både menn og kvinner rangerer godt lederskap som mest avgjørende for at de blir i jobben, så viser undersøkelsen at bare 27,2 prosent av kvinnene mener høy lønn er mest avgjørende for at de blir i jobben. Til sammenligner mener 39,9 prosent av mennene det samme.

Undersøkelsen viser også at det er noen flere i offentlig sektor (49,1 prosent) som mener godt lederskap er mest avgjørende enn i privat sektor (43,2 prosent).

- Kvinner er overrepresentert i deler av offentlig sektor, som skole, barnehage og helsevesen, hvor høy lønn ikke er reelt alternativ. Det tror jeg også forklarer den relativt store forskjellen mellom menn og kvinner i hva som er mest avgjørende for at blir i jobben, sier Breiby.

Den landsrepresentative undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Infact i april 2015 blant 692 mennesker i jobb.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS