Vil du bli en bedre leder?

Vi har lagt ut Personal og Ledelse nr. 3/2016 i sin helhet slik at du kan bli bedre kjent med oss. Kanskje er dette årets beste investering for å holde deg oppdatert innen HR og ledelse. Her får du en gratis smakebit.

Publisert

Personal og Ledelse kommer ut 8. ganger i året. I hver utgave presenterer vi ett eller to temaer der vi går mer i dybden. I denne utgaven har satt fokus på rekruttering og pensjon.

Trykk på denne linken for å lese bladet

Dette kan du lese om i denne utgaven:

Jobber gratis for å få jobb
I et tøft arbeidsmarked er mange unge villige til å jobbe gratis for å få en fot inn i arbeidslivet. Det er ikke uproblematisk.

Hva sier jusen om ulønnet praktikantarbeid?
Det norske lovverket stiller kun unntaksvis krav om minstelønn. Studenter kan jobbe gratis hvis de ønsker det. Men en avtale om ulønnet arbeid vil kunne settes til side som ugyldig.

Slik velger du riktig rekrutteringsverktøy
Det finnes mange rekrutteringsverktøy på markedet. Hvordan skal du velge det som passer best for ditt behov?

Hvordan opplever jobbsøkere din virksomhet?
Tall fra Kandidatopplevelsen viser at 4 av 10 jobbsøkere sitter igjen med en dårlig oppfatning av virksomheten de har søkt jobb hos. 3 av 10 får rett og slett ikke svar på sin søknad.

De introverte: En undervurdert ressurs
Er introvert synonymt med einstøinger som ikke kan forholde seg til andre mennesker, eller er de en undervurdert ressurs som ikke blir brukt?

Ny pensjonsordning: En krevende og viktig prosess
I mai skal alle ansatte i Kirkens Nødhjelp over i en ny pensjonsordning. Veien dit har vært både utfordrende og lærerik for prosjektleder Anders Østeby.

Skal incentiver medregnes i pensjonsgrunnlaget?
Mange arbeidstakere har incentivordninger i tillegg til fast lønn. Skal bonuser, provisjoner og andre incentiver være en del av pensjonsopptjeningen?

Friminutt med: Thina Saltvedt
«Kvinner må våge å være mere synlige i næringslivet»
Oljeanalytiker Thina Saltvedt er ikke redd for å vise sin femininitet, selv om hun i starten fikk noen spørrende blikk da hun troppet opp i fargesprakende kjoler på jobb.

Powered by Labrador CMS