(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Markant økning i langtidsledige

ARBEID: Tallene for 3. kvartal 2015 og 3. kvartal 2016 viser en markant økning i langtidsledige. Tallet økte med 18 000, og de langtidsledige utgjør nå 37 prosent av de ledige.

Publisert

Samlet sett var det en økning i arbeidsledigheten på 11 000 det siste året, 18 000 flere langtidsledige – det vil si personer som har vært ledige i over et halvt år – og 7 000 færre korttidsledige.

Økningen i arbeidsledigheten det siste året kom i hovedsak blant personer i alderen 25–54 år. Seks av ti ledige ønsket en heltidsjobb, omtrent som i 3. kvartal i fjor.

Ettersom nedgangen i sysselsettingen ikke førte til økt ledighet for dem i alderen 20–24 år, innebærer det at andelen i arbeidsstyrken gikk ned med 3,4 prosentpoeng i denne aldersgruppen.

I samme tidsrom har det vært en økning i andelen som oppgir utdanning som sin hovedsakelige virksomhet. For de andre aldersgruppene har det bare vært mindre endringer i yrkesaktiviteten det siste året.

AKU viser fortsatt betydelig nedgang i antall sysselsatte i bergverksdrift og utvinning, en næring som domineres av olje- og gassvirksomhet. Nedgangen har vært på 12 000 sysselsatte, eller 18 prosent, siden 3. kvartal 2015. Om vi går to år tilbake i tid, er det blitt 25 000 færre sysselsatte i denne næringen.

(Kilde:SSB)

Powered by Labrador CMS