Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

8 av 10 fikk lærekontrakt i 2019

Ved utgangen av 2019 hadde 78 prosent av søkerne som gikk yrkesfag fått seg læreplass. Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland var flinkest til å tilby lærekontrakter.

Publisert

Av 28 600 søkere som ønsket seg en læreplass begynte om lag 22 300 i lære på en arbeidsplass i 2019. Det tilsvarer 78 prosent. Videre fikk tre prosent opplæringskontrakt med en bedrift. Dette er kontrakter med mål om kompetanse på et lavere nivå enn fag- og svennebrev. I tillegg startet fire prosent fagopplæring i skolen. Nesten 15 prosent av søkerne stod uten tilbud.

Det kan være mange grunner til at søkere ikke får læreplass, ifølge Utdanningsdirektoratet. Hindringer for å få læreplass kan blant annet handle om at søkerne ikke oppleves som kvalifiserte eller klare for overgangen til lære, at antall skoleplasser ikke samsvarer med tilgjengelige læreplasser eller at bedriftene mangler motiver for å ta inn lærlinger. Tidligere analyser har samtidig vist at en stor del av søkerne som står uten læreplass, er i annen videregående opplæring eller får læreplass ved et senere tidspunkt.

Tre fylker gjør det spesielt godt

Fra i år er 19 fylkeskommuner blitt til 11, hvor Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland har den høyeste andelen av søkere som fikk lærekontrakt i 2019. Over 80 prosent av søkerne i disse fylkene hadde ved årets slutt fått en læreplass. Siden det er første gang Utdanningsdirektoratet publiserer nye tall etter regionreformen, så medfører det nye statistiske tidsserier for fylkene. Det gjør at tallene fra 2019 ikke kan sammenlignes med tidligere årganger og gamle fylker.

Powered by Labrador CMS