Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Stor mangel på mannlige lærere

Kun en av fire lærere er menn. Nå skal rekrutteringen av menn til læreryrket styrkes.

Publisert

Det har det blitt stadig vanskeligere for skoleledere å rekruttere og beholde mannlige lærere. Kun en av fire lærere i grunnskolen er menn og andelen er enda lavere blant lærerstudentene. I skoleåret 2018/19 var en av fem lærerstudenter menn, men mange slutter før de er ferdig med studiet.

Flere undersøkelser både i Norge og utlandet tyder på at elevenes resultater ikke påvirkes av om de har en mannlig eller kvinnelig lærer. Men bedre kjønnsbalanse kan bidra til at elevene får flere positive mannlige rollemodeller. Det kan også ha betydning for trivsel og arbeidsmiljø blant de ansatte.

Forskere ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet har i vinter undersøkt hva som kan gjøres for at flere menn skal søke seg til læreryrket. De har nylig lagt fram rapporten «Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7». Forskerne peker på flere ulike tiltak som kan bidra til å bedre situasjonen. Noen av tiltakene bør utredes på nasjonalt nivå, som bedre lønnsbetingelser for lærere, bedre informasjonskampanjer om hva læreryrket innebærer og stipendordninger som kan gjøre det mer attraktivt å søke seg til studiet. Andre tiltak må gjennomføres på det enkelte lærestedet, som for eksempel bedre oppfølging av mannlige lærerstudenter, god variasjon i fagvalg for å sikre bredere rekruttering og større fokus på rekruttering av mannlige søkere.

Forskningsrapporten ble utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Høgskulen på Vestlandet har fått 5 millioner kroner fra departementet for å utvikle felles nasjonale tiltak som kan rekruttere flere menn. De skal blant annet utvikle et mentorprogram, der mannlige lærerstudenter kan fungere som rollemodeller for gutter som kan tenke seg å prøve læreryrket.

Powered by Labrador CMS