møte møtebord leder diskusjon

Trygge ledere i usikre tider

Svarene finner du i kultur og data.

INNLEGG

Anne Sofie Risåsen, Nordensjef i Cognizant

ANNE SOFIE RISÅSEN

Nordensjef i Cognizant

Det er alltid en nyttig påminnelse at flere av verdens mest kjente bedrifter som Microsoft, Instagram og Airbnb ble grunnlagt under, eller like etter, en økonomisk nedgang. Akkurat nå er det ikke lett å beskrive tilstanden i næringslivet.

Er vi i en krise, eller klarer vi oss godt gjennom usikre økonomiske tider? Antakelig er svaret forskjellig ut ifra hvem du spør. Men at det er stor bekymring blant mange, er det ingen tvil om. En undersøkelse fra IDC viser at 73 prosent av SMB-ene forventer resesjon for 2023.

Strategiene gir fortrinn

Samtidig viser en undersøkelse fra Boston Consulting Group at selv om 73 prosent av topplederne bekymrer seg for inflasjon og stigende renter, er åtte av ti trygge på egen virksomhets evne til å lykkes, også på kort sikt.

Tre av fire ledere sier at de kutter kostnader på en kontrollert måte der hensikten er å øke effektiviteten og bli mer robuste. Virkemidlene er blant annet å redesigne prosesser og driftsmodeller og ved å forenkle organisasjonsstrukturer.

Innsikt fra BCG-undersøkelsen viser at de bedriftene som følger slike strategier leverer bedre avkastning til sine eiere, og kan reinvestere i områder som skaper strategiske konkurransefortrinn.

Invester i mennesker

For å forbli konkurransedyktige så handler det ikke om å ha alle i forsvar eller alle i angrep. Den gode lederen må løse den vanskelige oppgaven med å finne balansen.

Da handler det om prosesser, kultur og det å ha riktige beslutningsgrunnlag.

For å skape konkurransekraft må dere ha endringsvilje. Alle må forstå viktigheten av å lære seg nye ferdigheter. Ledere bør jobbe for å skape kulturen der ansatte med nysgjerrighet lærer seg hvordan bedre bruk av teknologi og data skaper mer lønnsomme og bærekraftige forretningsmodeller og -prosesser.

Derfor er det viktig med tilgang på ressurser som kan se hvordan data og teknologi kan løse oppgaver bedre, og hjelpe sine kolleger med å mestre nye verktøy/prosesser. Ekspertise på digital endring vil bidra til å fjerne manuelt arbeid og feil, og vil sikre at ansatte jobbe med smartere oppgaver.

En datadrevet strategi for å velge riktig

Bedriftene som vil gjøre det best, mestrer balansen mellom å kutte kostnader for å overleve i dag og investere for å vokse i morgen. Her har mange innsett at de ikke ensidig kan stole på magefølelsen eller slavisk følge strategiene som har fungert tidligere.

Situasjoner endrer seg veldig raskt, og du bør ha tilgang til pålitelige og oppdaterte, interne og eksterne data for å kunne ta velinformerte beslutninger om ting som markedstrender, prissetting, vekst og økonomisk modellering.

I vanskelige tider er det også enda viktigere å forstå kundene og deres endrede kjøpsvaner. Innsikt i kundenes opplevelser, forventninger og motivasjoner gjør at du kan tilpasse deg. Du vil bedre kjenne behov og kan lage prognoser /analyser som gjør det mulig å ta beslutningene som trengs for å være relevant for nåværende kunder, og finjustere for å nå nye målgrupper.

Husk at teknologien kun er en trussel for dem som ikke tør å ta tak i den.

Powered by Labrador CMS