kvinne leder fengsel
Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Sju av ti ansatte i kriminalomsorgen har blitt truet på jobb

Sju av ti ansatte i kriminalomsorgen som daglig har kontakt med innsatte eller domfelte, har blitt truet på jobb, viser en undersøkelse.

Kartleggingen viser også at to av tre ansatte har opplevd at en innsatt eller domfelt har begått selvmord eller forsøkt å ta livet sitt.

Undersøkelsen gjelder både dem som jobber med innsatte i fengsler og dem som jobber med domfelte som gjennomfører straff på annet vis.

9 prosent av de ansatte oppfyller diagnosekriteriene for posttraumatisk stresslidelse.

En av tre har opplevd at en kollega blir alvorlig skadd, og 19 prosent har symptomer som oppfyller diagnosekravene for angst.

– Våre ansatte som jobber direkte med innsatte og domfelte, er i en utsatt posisjon som medfører en betydelig risiko for vold, trusler og psykiske belastningsskader, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet i en pressemelding.

De fleste svarer imidlertid at arbeidsmiljøet er svært godt. Undersøkelsen er gjennomført av Rambøll Management Consulting på vegne av Kriminalomsorgsdirektoratet. 1746 nåværende og 323 tidligere ansatte har svart på undersøkelsen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS