Kristin Hofstad, konstituert administrerende direktør i SMB Norge.

- Altfor tidlig å friskmelde hverdagsnæringslivet

Hver femte småbedrift ser fremdeles reell fare for konkurs i kjølvannet av pandemien, og 25 prosent av virksomhetene beskriver sin økonomiske situasjon som svak. Det viser en fersk undersøkelse blant SMB Norges medlemsbedrifter.

Selv om arbeidsledigheten faller og pilene tilsynelatende peker oppover i norsk økonomi, ser virkeligheten annerledes ut for mange av landets små og mellomstore bedrifter. En ny undersøkelse viser at det fremdeles er mange som kjenner på ettervirkningene fra de omfattende tiltakene som ble innført for å hindre smittespredning under pandemien.

Lang vei å gå

Hele 20 prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen svarer at faren for konkurs eller avvikling fortsatt er til stede.

Kristin Hofstad, som er konstituert administrerende direktør i SMB Norge, mener beslutningstakerne nå må prioritere tiltak som sikrer at også de mest sårbare virksomhetene kommer seg helskinnet igjennom pandemien.

- Gjennom hele denne krisen har vi jobbet målbevisst for å sikre at så mange levedyktige bedrifter som mulig skal overleve. Denne undersøkelsen viser at vi fremdeles har en lang vei å gå før vi kommer dit. Det er altfor tidlig å friskmelde hverdagsnæringslivet og det er direkte misvisende å hevde at krisen allerede er over, fastslår Hofstad.

«Alle skal med»

SMB-sektoren i Norge står for rundt halvparten av verdiskapingen og er selve ryggraden i norsk økonomi. Hofstad håper at den nye regjeringen ser verdien av å sikre levedyktige forhold for sektoren også i årene som kommer.

- I Arbeiderpartiet pleier man å si at «alle skal med». Det synes jeg er et godt utgangspunkt for å sikre et levedyktig hverdagsnæringsliv over hele landet, også etter pandemien. Vi kan ikke trekke opp stigen før alle har fått muligheten til å klatre opp, også de med de minste økonomiske musklene, legger hun til.

Undersøkelsen ble laget sammen med NyAnalyse og sendt ut til SMB Norges medlemmer i perioden 18 – 24 november 2021. Les mer om undersøkelsen på www.dinbedrift.no

Her er flere av hovedfunnene:

Økonomi: Dårligere rustet enn før pandemien og 1/5 med konkursfare.

  • Så mange som hver femte bedrift (20%) svarer at faren for konkurs eller avvikling fortsatt er til stede!
  • Over halvparten av bedriftene, hele 55 prosent, vurderer den økonomiske situasjonen som fortsatt svak (24%) eller brukbar (31%).
  • Hele 4 av 10 bedrifter mener at de er dårligere rustet enn før pandemien, hvor 12% svarer mye dårligere og 29% dårligere enn i 2019. Kun 15% svarer at de er bedre rustet enn før pandemien.
  • Rundt 1 av 5 bedrifter har færre ansatte enn før pandemien (19%), og kun 7% har flere – mens de fleste (74%) har omtrent like mange.

Frykter for ny nedstengning og kostnader til sykefravær

  • Over halvparten av bedriftene (54%) frykter for en ny nedstengning av samfunnet, og i tillegg er 14% usikre.
  • Nærmere halvparten (48%) er bekymret for kostnader knyttet til økende koronarelatert sykefravær i bedriften. I tillegg svarer 1 av 10 vet ikke.
  • 4 av 10 bedrifter (39%) kjenner ikke til kommunale støtteordninger tilknyttet negative konsekvenser av pandemien.
  • Halvparten av våre bedrifter (49%) mener det ikke er tilstrekkelig informasjon om lokale tiltak eller støtteordninger i sin region.

(SMB Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS