Daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

- Konkurstallene synker fortsatt - én trend skiller seg ut

Antallet konkurser i tredje kvartal er nærmest halvert sammenlignet med normalåret 2019, men foretak med null i omsetning står for en større andel av de konkursene som forekommer.

Lørdag 25. september ble Norge offisielt gjenåpnet. Da hadde landet og samfunnet vært helt eller delvis nedstengt i 562 dager – siden 12. mars 2020. En fellesnevner vi har sett for hele denne perioden er en markant og stabil nedgang i antall konkurser blant norske bedrifter.

De seneste tallene viser at denne utviklingen fortsatte også i tredje kvartal. Totalt 486 norske bedrifter gikk konkurs i månedene juli (156), august (123) og september (207). Det utgjør en nedgang på 32% sammenlignet med sammenlignet med fjorårets 718 konkurser, og hele 45% sammenlignet med 888 konkurser i tredje kvartal av normalåret 2019.

– Dette bekrefter nok en gang hva vi har sett gjennom hele pandemien. Pilene peker nedover i de fleste fylker og i de fleste bransjer, og som i normaltid er det i bransjer som bygg og anlegg som er den store «driveren» for de konkursene vi ser, kommenter daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Større andel av konkursene er foretak med null i omsetning

Én trend skiller seg riktignok ut fra den tilsynelatende universale konkursnedgangen, ifølge Fjærestad.

– Vi ser en økning i antall foretak med null i omsetning som har gått konkurs. Det er en relativt liten, men likevel konsekvent, økning fra første til tredje kvartal i år, og totalt sett sammenlignet med 2020, utdyper han.

I 2020 rapporterte 22% av alle foretak som gikk konkurs null i omsetning. Dette tallet holdt seg stabilt gjennom Q1 i 2021, men andelen har siden steget til 26% i Q2 og 29% i Q3. Så langt i år står dermed 25% av selskapene som har gått konkurs med null i omsetning – en økning på 3% fra fjoråret.

– Spørsmålet er om dette er en konsekvens av nedstengingen, og det er vanskelig for meg å spekulere i. Normalt sett er det for høy gjeldsbelastning som er den vanligste årsaken til konkurs, men kanskje har det å måtte sette driften på hold vært en for stor utfordring i seg selv? funderer Fjærestad.

Stabilt lave konkurstall i koronautsatte bransjer

Også i de bransjene som har vært ansett som spesielt koronautsatte har konkurstallene holdt seg på et stabilt lavt nivå gjennom hele perioden frem mot gjenåpningen. Tross en svak økning i enkelte av disse segmentene, er det totale antallet konkurser i tredje kvartal markant lavere enn i 2020.

Totalt gikk 85 koronautsatte foretak konkurs i månedene juli, august og september, en nedgang på nesten 30% sammenlignet med 121 konkurser i samme periode i fjor.

Tallene fordelt på bransjer (fjorårets tall i parentes):

 • Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet: 7 konkurser (7)
 • Filmproduksjon: 4 konkurser (1)
 • Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet: 2 konkurser (8)
 • Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer: 6 konkurser (3)
 • Undervisning: 6 konkurser (12)
 • Helsetjenester 2 konkurser (5)
 • Annen personlig tjenesteyting: 14 konkurser (16)
 • Serveringsvirksomhet: 44 konkurser (69)

Konkursnedgang i samtlige fylker

På fylkesbasis er det Viken som topper konkurslistene med 119 konkurser i tredje kvartal. Det er en nedgang på 21% sammenlignet med 151 konkurser samme periode i fjor.

Vi ser lignende tall i samtlige av landets ti andre fylker (fjorårets tall i parentes):

 • Oslo: 84 konkurser (136)
 • Vestland: 61 konkurser (79)
 • Vestfold og Telemark: 47 konkurser (56)
 • Trøndelag: 38 konkurser (51)
 • Innlandet: 31 konkurser (42)
 • Agder: 27 konkurser (47)
 • Rogaland: 24 konkurser (48)
 • Møre og Romsdal: 22 konkurser (31)
 • Nordland: 17 konkurser (20)
 • Troms og Finnmark: 16 konkurser (26)

Størst endring ser vi altså i Rogaland, med en konkursnedgang på hele 50% sammenlignet med fjorårets tall.

(Creditsafe Norway/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS