(Foto: Karine Hildonen Henriksen)
(Foto: Karine Hildonen Henriksen)

Bedring for næringslivet

Etter en lengre periode med kraftig økning i antall konkurser, ser Lindorff flere tegn som tyder på en bedring i næringslivet.

Publisert

Tallene er hentet fra Lindorffanalysen, som gir et innblikk i gjeldsutviklingen relatert til mislighold og konkurser i Norge.

Antall konkurser i Norge øker fortsatt, men økningen har flatet kraftig ut i løpet av det siste kvartalet. De siste tolv månedene t.o.m 3. kvartal er konkursøkningen på 2,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode foregående år, noe som er en nedgang fra 4,7 prosent for ett kvartal siden.

– Konkursøkningen vi har sett de siste to årene flater nå ut, og vi ser flere tegn på at norsk næringsliv er i bedring. For de fleste bransjer og fylker peker pilene i positiv retning. Dette gjelder også mange av bransjene og fylkene som har vært truffet av oljenedturen, sier Anette Willumsen, administrerende direktør for Lindorff i Norge.

Disse bransjene sliter mest
– Det er to bransjer som påvirker statistikken negativt. Det gjelder bygg og anlegg, samt overnatting og servering. Hvis vi ser på de øvrige bransjene, er det imidlertid en bedring over hele linjen, eksempelvis innen store bransjer som varehandel, industri og eiendom, sier Willumsen.

Bygg og anlegg har en konkursvekst på 9,4 prosent, her er det entreprenører, malere og snekkere som driver økningen. Overnatting og servering er den andre bransjen med sterk konkursøkning (17,9 prosent), hovedsakelig drevet av kraftig konkursøkning for restauranter og kafeer. Innen varehandel, eiendom og industri er det på sin side en konkursnedgang på henholdsvis 5,2 prosent, 1,9 prosent og 3 prosent.

Bedre for støttebransjene
Flere av støttebransjene har opplevd krevende tider som følge av oljenedturen, men også her ser man nå en bedring. Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, hvor ingeniøryrker utgjør en stor andel, har en nedgang på 3,2 prosent. Informasjon og kommunikasjon (IT), opplever også en nedgang. Innen forretningsmessig tjenesteyting (rekruttering, konsulenter, renhold), som er bransjen med størst konkursøkning de siste årene, ser man nå en helt flat utvikling.

Bedring i flere fylker, også i oljebeltet
Det er store geografiske forskjeller, med en bedring i elleve av nitten fylker. Nord-Norge har opplevd en bedring over lengre tid, og denne er styrket av gode tider for reiseliv og maritim sektor. Også på Sørlandet er det færre bedrifter som må lukke dørene enn for ett år siden - landsdelen som har vært hardt truffet av oljenedturen ser ut til å være inne i en positiv utvikling igjen.

På Østlandet, med Oslo, Buskerud og Vestfold i spissen, er det en konkursøkning. Vestlandet har også en økning, noe som skyldes at bedriftene i Hordaland sliter mer enn på lenge, ifølge Lindorffanalysen. Hordaland har hatt en konkursvekst på hele 32 prosent de tolv siste månedene, og ligger dårligst an på landsbasis.

– Bedriftstallene våre vitner om en bedring i flere av fylkene, også i oljebeltet, bortsett fra Hordaland Det er svært positivt å se at den negative trenden har snudd i Agder-fylkene og i Rogaland, sier Willumsen.

Om Lindorffanalysen
Analysen gir et innblikk i gjeldsutviklingen relatert til mislighold i Norge, og gis ut kvartalsvis. Den vurderer både privat- og bedriftsmarkedet, og ser blant annet på utviklingen innen betalingsanmerkninger og konkurser.

Powered by Labrador CMS