Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI her sammen med Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)
Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI her sammen med Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)

Høyeste vekst siden 2012

FNI indeksen ble sist oppdatert 31. juli i år. Indeksen viser at oppgangen i konjunkturene vi så i 2. kvartal tiltar inn i 3. kvartal, men usikkerheten er fortsatt stor.

Publisert

Oppdateringer av FNI i juli
FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP senteret ved Handelshøyskolen BI ble sist oppdatert 31 juli i år.

I nær tid viser indikatoren at vi har vært gjennom en langvarig nedgangsperiode fra oljeprisen stupte i 2014, men at norsk økonomi nå er på god vei oppover igjen med en vekst over snittet.

For 2. kvartal viser FNI indeksen tiltagende vekst i forhold til 1. kvartal. Videre signaliserer FNI at oppgangen i konjunkturene vi så i 2. kvartal tiltar noe inn i 3. kvartal, og tall for juli viser den høyeste veksten som er målt siden 2012.

Stor usikkerhet

Usikkerheten er imidlertid fortsatt stor, og det er foreløpig lite som tyder på en veldig kraftig konjunkturoppgang. Temaer som trekker indeksen opp er turisme, IT teknologi og startup, mens temaer som trekker indeksen ned er aksjemarkedet, resultater og varehandel.

Konstruksjon av FNI
Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.

FNI er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, desto mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Powered by Labrador CMS